Forskning

”Facebook främsta platsen för narkotikahandel”

En allt större del av narkotikahandeln sker digitalt. Och näthandeln riskerar att växa ytterligare enligt forskare som kartlagt den svenska marknaden.

Kunskapen om den digitala narkotikahandeln är låg. Att kartlägga och jämföra priser på narkotika på gatan respektive digitala plattformar är därför en viktig uppgift för forskningen menar forskarna bakom en ny studie.

– Vi vet väldigt lite om den digitala försäljningen, och priset säger mycket om hur handeln fungerar. Och en hel del om både köpare och säljare, säger Kim Moeller, forskare vid Malmö universitet, i ett pressmeddelande.

Tillsammans med forskarkollegorna Rasmus Munksgaard och Jakob Demant har han kartlagt priser på tre olika plattformar: en av de största kryptomarknaderna i Sverige har jämförts med Facebook och med traditionell gatuförsäljning.

– Vilka sociala medier som används för droghandel ser lite olika ut i olika länder. I Sverige är Facebook den primära plattformen. Handel på kryptomarknader kräver att både säljare och köpare har grundläggande kunskaper om kryptoteknik och handel med bitcoins, så tröskeln är högre, säger Kim Moeller.

Forskarna har gått med i olika Facebookgrupper och studerat annonser om droger på kryptomarknaden, och sedan jämfört med Polisens prisdata för gatuförsäljning från 2018. 

De droger som främst säljs är cannabis, hasch och kokain. Drogpriserna på de digitala plattformarna och priserna på gatan ligger enligt forskarna på ungefär samma nivå. Undantaget är kokain som i studien var något dyrare på Facebook.

Avvägningen mellan pris och risk brukar anges som en viktig faktor vid narkotikahandel, där kryptomarknaden generellt uppfattas som säkrare av både köpare och säljare. Trots detta visar resultaten av studien att lägre risk inte nödvändigtvis ger lägre pris.

– Det kan vara så att säljare på digitala plattformar har hittat sätt att till och med tjäna mer än gatuförsäljarna genom att erbjuda säkrare, bekvämare och snabbare transaktioner där parterna inte behöver mötas fysiskt, säger Kim Moeller.

Forskarna bakom studien menar att narkotikahandeln på sociala medier riskerar att växa då den erbjuder ett mer lättillgängligt alternativ till både kryptomarknader och gatuförsäljningen. De anser därför att Polisens data även fortsättningsvis bör kompletteras med studier av alla tre marknaderna parallellt.

Fotnot: Illicit drug prices and quantity discounts: A comparison between a cryptomarket, social media, and police data. Studien är ett samarbete med Rasmus Munksgaard, doktorand i kriminologi, Université de Montréal och Jakob Demant, lektor i sociologi Köpenhamns universitet.

Mer från Accent