Narkotika

Danmark: hasch ökar – annan narkotika minskar

Utbredningen av de flesta illegala droger minskar i Danmark. Den positiva utveckingen gäller dock inte hasch. Det visar nya siffror från Sundhetstyrelsen i Köpenhamn.

En ny rapport från Sundhetsstyrelsen visar att användningen av illegala droger, utom hasch, minskar i Danmark. Bland unga upp till 25 år, där utbredningen är störst, har andelen narkotikaanvändare halverats sedan år 2000.

För hasch är inte trenden lika positiv. I år rapporterade 24 procent av danskarna under 25 att de använder hasch. Det är en ökning på fem procent de senaste tre åren.

Ecstasy och svampar med psilocybin har sjunkit allra mest i popularitet, men även amfetamin och ecstasy har fallit rejält. Kokain ligger kvar på samma nivå, vilket är ett trendbrott eftersom användningen av drogen ökat genom hela det förra decenniet.

Trots att intresset för drogerna minskar gjordes en toppnotering i antal förgiftningar under 2012. De äldre missbrukarna, över 30 år, står för den största ökningen. De äldre är oftast förgiftade av opiater eller en blandning av olika droger, medan yngre oftast är förgiftade av centralstimulerande droger eller cannabis.

Antalet som dött av narkotika minskade kraftigt mellan 2011 och 2012. Mest minskade dödsfallen i Syddanmark.

En av de förklaringar som Sundhedsstyrelsen lanserar är kommunernas arbete med att förebygga dödsfall, till exempel att öppna sprutrum, där narkomanerna kan injicera under övervakning, och att öka kvalitén i substitutionsbehandlingen. En annan förklaring är att antalet personer som använder opiater minskat. Opiatmissbruk är det som oftast leder till en för tidig död.

Mer från Accent