EU

Mer pengar till droger än till miljöskydd

EU-hushållen lägger mer pengar på alkohol och droger än vad medlemsstaternas regeringar betalar för miljöskydd.

Det genomsnittliga EU-hushållet spenderade mer på narkotika och alkohol under 2017, än EU:s regeringar tillsammans satsade på miljöskydd. Det visar siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Enligt sammanställningen har unionens medlemsstater totalt spenderat 297 miljarder euro på åtgärder för att skydda miljön under 2018. Det är en ökning med 22 procent jämfört med år 2006, rapporterar The Brussels Times.

Men trots ökningen visar rapporten att nationernas utgifter i relation till deras bruttonationalprodukt, BNP, har varit relativt stabila genom åren. Under 2006 lade länderna 2 procent av sin BNP på miljöskydd, jämfört med 1,9 procent 2018.

De siffrorna jämförs i rapporten med hur mycket EU-hushållen lägger på alkohol och narkotika. Det visar sig att hushållen spenderar mellan 2,3 procent och 2,1 procent av landets BNP på sådan konsumtion mellan 2006 och 2017.

Av rapporten framgår också att företag har spenderat mer på miljöskydd än medlemsstaterna, samt dess icke-statliga organisationer. Företagen stod för hela 54 procent av miljöskyddpengarna under 2018, enligt den belgiska tidningen.  

Mer från Accent