Alkohol

Så mycket lägger européer på alkohol

Européer dricker mest alkohol i världen. EU:s statistikkontor har undersökt hur stor andel av hushållsutgifterna som går till alkohol. Estland toppar listan och Sverige ligger på tolfte plats.

10,9 liter per år

Även om svenskarna lägger lite större del av utgifterna på alkohol innebär det inte att svenskar dricker mer än genomsnittet. Det beror på att alkohol är dyrare i Sverige än i många andra länder. 10,9 liter ren alkohol per år dricker en genomsnittlig europé medan svenskar dricker 9,2 liter. Enligt WHO beräknas mer än var tionde europé lida av beroende eller andra problem kopplade till alkohol.

996 cancerdödsfall

Alkohol bidrar till en rad olika sjuk­domar, till exempel cancer. Kostnaden för sjukhusvård av cancer orsakad av alkohol i Sverige var mer än 320 miljoner kronor 2014. Samma år avled 996 svenskar av alkoholrelaterad cancer.

30 000 fler misshandlade

Det kan tyckas som om en liter alkohol hit eller dit, utslaget på ett år, inte har någon betydelse, men i en rapport från IOGT-NTO med flera, visades förra året att antalet misshandelsfall i Sverige skulle öka med 30 000 per år om alkoholkonsumtionen steg med
en liter per person.

1,3 miljarder kronor

Över 130 miljoner euro, eller 1,288 miljarder kronor, lägger EU:s medborgare varje år på alkohol. Det utgör 1,6 procent av hushållsutgifterna och motsvarar 2 478 kronor per person. Svenskarna ligger lite över snittet och lägger 2 procent av hushålls­utgifterna på alkohol.

Klicka för större version. Illustration: Malva Fürst

Källor: EU: Rapport från Eurostat, CAN: Drogutvecklingen i Sverige 2017. Rapport nr 164, IOGT-NTO med fler: Alkoholen och samhället 2017/2018. Alkohol och våld, IOGT-NTO med fler: Alkoholen och samhället 2016/2017. Alkohol och cancer, WHO: European Health Report 2015.

Mer från Accent