Uruguay

Legaliseringens Uruguay: Många unga röker på

För första gången är det fler skolungdomar i Uruguay som röker cannabis än som röker tobak. Detta trots att den beslutade legaliseringen inte är genomförd ännu.

Förra året bestämde sig Uruguay som första nation för att legalisera och reglera cannabis. Legaliseringen är ännu inte omsatt i praktiken, i parlamentet har man under året inte kommit överens om exakt hur regleringen ska se ut.

Dessutom kom nyligen ett presidentval i vägen. Där blev legaliseringen en av de hetaste frågorna som ett tag såg  ut att kunna fälla regeringspartiets kandidat – opinionsundersökningar visar att så många som två tredjedelar av folket är motståndare till den.

Att legaliseringen ännu inte är genomförd hindrar dock inte att det bolmas friskt på gatorna i Uruguay. Sedan beslutet om legalisering av cannabis fattades har polisen i princip slutat att beivra den typen av narkotikabrott.

En nyligen publicerad drogvaneundersökning genomförd av Uruguays National Drugs Board visar att ungdomars cannabisvanor förändrats det senaste året. Det är nu fler högstadieelever som röker cannabis än som röker tobak, detta för första gången sedan undersökningen startade 2003.

Enkätundersökningen visar att 17 procent av skolungdomarna har rökt cannabis senaste året medan motsvarande siffra för tobak är 9 procent. Enkäten har besvarats av över 11 000 elever i 168 olika skolor.

Mer från Accent