Utbildning

Läromedel på polisutbildningen döms ut av forskare

Svenska narkotikapolisföreningens häfte om narkotika används på samtliga polisutbildningar i landet, men innehåller flera faktafel och vandringssägner enligt forskare.

Det är häftet Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor, utgivet av Svenska narkotikapolisföreningen (SNPF) och Svenska Carnegieinsititutet som granskats av Polistidningen. Häftet används på alla fem polisutbildningar i landet, men när Polistidningen ber forskare titta närmare på materialet så reagerar de på flera brister.

Amir Englund som är psykofarmakolog på Kings College i London påpekar att materialet gör påståenden utan att hänvisa till vetenskapliga studier. Han menar också att häftet gör direkt felaktiga påståenden om exempelvis hur cannabis påverkar kroppens produktion av vita blodkroppar och lungkapacitet.

Läkemedelskemisten Fredrik von Kieseritzky är specialist på psykedeliska droger. Han reagerar bland annat på påståendet att “alla hallucinogener är beroendeframkallande”, vilket saknar vetenskapligt stöd. I häftet finns också en anekdot återgiven om att personer påverkade av LSD kastat sig från fönster eller broar för att de trott sig kunna flyga under ruset.

– Den historien har valsat runt i så många versioner i tabloider i olika delar av världen men det är liksom aldrig någon identifierbar person som beskrivs, säger han till Polistidningen.

Amir Englund har tidigare uttalat sig om cannabis i sin roll som forskare och har kritiserat debattörer som han anser överdriver riskerna med drogen. Fredrik von Kieseritzky har tidigare arbetat för att göra cannabis mer tillgängligt som medicin genom stiftelsen Spinalis.

På svenska polisutbildningar används också boken Alkohol- och narkotikaproblem. En av författarna är beroendeforskaren Björn Johnson. Han är kritisk till att man använder material som tagits fram av SNPF och Carnegieinstitutet, som han uppfattar som organisationer med en tydlig politisk ståndpunkt i narkotikafrågan. Men han medger också att häftet har en del material som är svårt att hitta på andra vägar, som listor över tecken på att någon är drogpåverkad och bilder på droger som en polis bör kunna känna igen.

Polistidningen har även pratat med lärosätena som erbjuder polisutbildning i Sverige. Flera svarar att häftet främst är menat som en översikt och att syftet inte är att sätta sig in i drogernas medicinska skadeverkningar. David Robertsson som är programansvarig på polisutbildningen i Borås säger att man i framtiden kommer påpeka att häftet innehåller felaktigheter.

Häftets författare Jonas Hartelius skriver i ett mail till Polistidningen att häftet är avsett som en introduktion till ämnet och att man valt att inte ange referenser av utrymmesskäl. Kritiken om effekterna av cannabis bemöter han inte. Angående anekdoten om LSD-påverkade som hoppar från byggnader så menar han att det finns ett känt fall i Sverige men att dokumentationen gått förlorad. Att alla hallucinogener skulle vara beroendeframkallande grundar han på en källa som hävdar att LSD framkallar en längtan efter förnyad konsumtion.

SNPF:s ordförande Lennart Karlsson säger att häftet ska ses över och eventuellt korrigeras.

Mer från Accent