Drogtester

Landskrona kommun får myndighetskritik efter drogtest

En elev anmälde komvux i Landskrona för kränkande behandling. Nu kräver Skolinspektionen att kommunen blir tydligare vad gäller elevers samtycke.

En elev vid komvux i Landskrona misstänktes vara påverkad och skolan ville att personen skulle drogtestas. Skolan uppgav att testet var frivilligt, men ville, i det fall eleven sade nej till drogtest, göra en bedömning av om eleven ”kunde utgöra en fara för sig själv, eller sin omgivning, eftersom utbildningen inkluderar praktiska övningar med potentiellt farliga maskiner”.

Eleven testade negativt och testet visade inga spår av narkotika, men eleven ansåg sig vara utsatt för kränkande behandling och anmälde händelsen till Skolinspektionen.

Den 2 september kom Skolinspektionens beslut: ingen kränkande behandling enligt skollagen har förekommit. Däremot fick Landskrona kommun kritik för att drogtesterna inte ansågs vara tillräckligt frivilliga.

Senast den 1 december måste kommunen nu vidta åtgärder som gör att det är möjligt för elever att lämna ett fullt samtycke till drogtester.

– Frågan är inte ny, och beslutet innebär inte något nytt ställningstagande. Myndigheten har funnit en brist i Landskrona kommuns arbete och kommer att följa upp så att bristerna rättas till, säger Elizabeth Malmstedt, enhetschef på Skolinspektionen.

Skolinspektionen anmärker på att det i skolans samtyckesblankett står att om elev ”väljer att inte testa sig eller testar positivt, kommer eleven inte få delta i praktiska moment eller på arbetsförlagd utbildning förrän negativt drogtest uppvisas”.

En tillfällig avstängning från praktiska moment kan göras, men bara efter en individuell bedömning och den får enligt Skolinspektionen inte vara ett villkor.

I Skolinspektionens bedömning står: ”Det saknas lagstöd för en skola att tvinga en elev att genomgå ett drogtest. Skolor kan därför inte genomföra drogtester av elever utan att det finns ett fullt och reellt samtycke från eleven och om eleven är minderårig, som huvudregel även från elevens vårdnadshavare”.

Elizabeth Malmstedt på Skolinspektionen säger dock att en rektor generellt har möjlighet att vidta omedelbara åtgärder för att komma till rätta med en elev som stör ordningen i klassen.

– Det finns möjlighet att under vissa förutsättningar stänga av en elev från undervisningen helt eller delvis – om eleven stör undervisningen, elevens uppförande inverkar negativt på andra elevers trygghet och studiero, eller det vid praktik och arbetsplatsförlagd utbildning annars är olämpligt att eleven deltar, säger hon.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer