Cannabislegalisering

Laglig cannabis ökar drickande

Studie visar att folk dricker mer alkohol efter legalisering av cannabis.

Summan av lasterna är definitivt inte konstant. 38 amerikanska stater har legaliserat medicinsk cannabis och 19 även annat bruk till och med augusti 2022. Drygt hälften av den vuxna befolkningen i USA kan köpa cannabis lagligt, vilket har resulterat i en 25-procentig ökning av vuxnas konsumtion. 

Hur har den ökade konsumtionen påverkat alkoholbruket har diskuterats. Eftersom tidigare studier visat motstridiga resultat gick amerikanska forskare att igenom uppgifter som 4,2 miljoner amerikaner lämnat i en enkät om riskbeteenden mellan åren 2010–2019.

Studien visar att andelen som använt cannabis någon gång den senaste månaden visar sig ha ökat – från 6,9 procent 2010 till 11,9 procent 2019. Procentuellt är ökningen störst bland äldre, men i absoluta tal är den störst bland de unga.

Dessutom har konsumtionen av alkohol ökat i stater som legaliserat cannabis. Främst är det vita män mellan 18 och 24 som står för ökningen. Drickandet ökade successivt under hela första året efter legaliseringen för att därefter avta. Men ökningen bestod i vissa grupper. Varken berusnings-drickande eller högkonsumtion verkade påverkas i någon riktning. 

En närmare studie av undergrupperna visade att den det främst är personer mellan 18 och 24 år, vita och män som saknar högre utbildning, som började dricka mer. Bland dem höll ökningen också i sig över en längre tid. I gruppen unga män märks också en ökning av berusnings-drickande som inte syntes i övriga grupper, men även den verkade så småningom minska, dock efter längre tid.

Även om effekterna minskar över tid så varnar forskarna för att ökad alkoholkonsumtion bland män och unga vuxna kan bli en oavsiktlig konsekvens av legalisering av cannabis.

Mer från Accent