Skandinavien

Stor ökning av cannabispsykoser

Antalet cannabis-utlösta psykoser ökar i hela Skandinavien – Norge, Sverige och Danmark.

Psykoser som uppkommer under rus är ett allvarligt tillstånd där man upplever psykotiska symptom. Även om symptomen oftast avtar efter någon dag utan drogen kan tillståndet vara en varningssignal för att allvarliga psykiska tillstånd kan dyka upp i framtiden. Det skriver Oslo universitetssjukhus i ett pressmeddelande.

Eline Borger Rognli, forskare på sjukhusets sektion för klinisk berusnings- och beroendeforskning, Rusforsk, har tillsammans med kollegor i Sverige, Danmark och Finland, undersökt förekomsten av cannabispsykoser.

”Flera studier indikerar att mer potent cannabis lättare utlöser psykotiska symptom och psykos.”

Eline Borger Rognli, Rusforsk

Resultatet visar att de har ökat betydligt: Från 2,6 till 5,6 per 100 000 invånare i Danmark, från 0,8 till 2,7 i Sverige och från 1,8 till 3,0 i Norge. Eline Borger Rognli tror att förklaringen är ökat bruk i kombination med betydligt mer potenta cannabisprodukter.

– Flera studier indikerar att mer potent cannabis lättare utlöser psykotiska symptom och psykos. Både hasch och marijuana har blivit starkare på senare år. De har alltså högre innehåll av den psykoaktiva komponenten tetrahydrocannabinol, THC, säger hon.

Hur många som drabbas av psykos påverkas också av hur många som använder drogen.

– Antalet psykoser speglar förbrukningen i befolkningen. Cannabis används ungefär dubbelt så mycket i Danmark som i Norge. Antalet cannabispsykoser är också dubbelt så många som i Norge och Sverige.

”Cannabis ses av allt fler som en ofarlig drog, samtidigt som den blir mer potent.”

Eline Borger Rognli, Rusforsk

Det är första gången som förekomsten av rusutlöst psykos har undersökts över tid i flera länder. Undersökningen baseras på de nationella hälsoregister som alla tre länderna har. 

– Cannabis ses av allt fler som en ofarlig drog, samtidigt som den blir mer potent. Sett i det ljuset är kanske ökningen av cannabispsykoser förväntad, men ökningen är bekymmersam eftersom det har visat sig att bland de som drabbas av cannabisutlöst psykos kommer var tredje att senare få en schizofreni-diagnos.

Det är en högre andel än för andra slags rusutlöst psykos, där var fjärde drabbad senare får diagnosen schizofreni. Eline Borger Rognli tror därför att gruppen som drabbas av cannabispsykos kan behöva mer stöd än de får idag.

– De får ofta en kort inläggning och skrivs sedan ut med en uppmaning att avstå från bruk av rusmedel. Det kan hända att vården borde erbjuda den här gruppen något mer.

Studien är publicerad i tidskriften Psychological Medicine.

Mer från Accent