Sprututbyten

Kommunernas vetorätt mot sprututbyten slopas

Det ska bli lättare för missbrukare att få tillgång till rena sprutor i Sverige. Det klubbade riksdagen igenom igår.

Tidigare har kommunerna inom ett landsting behövt godkänna sprututbytesprogram innan de tas i bruk. I och med gårdagens beslut ska landstingen på egen hand kunna starta upp sprututbytesverksamhet.

Riksdagens röstade även igenom en sänkt åldersgräns för sprututbyten ­­– från 20 till 18 år.

Moderaterna lämnade in en reservation mot förslaget och Ann-Britt Åsebol (M) argumenterade för att dagens regler skulle stå fast och menade att regeringen prioriterar fel i vårdfrågan.

– Regeringen tar bort de redskap som fanns för att minska väntetiderna i vården och öka tillgängligheten för exempelvis patienter med smittsamma sjukdomar och väljer att prioritera förslag för att öka tillgängligheten till sprututbyte för dem som injicerar droger, sa hon från talarstolen

Även Vänsterpartiet reserverade sig men i deras fall på grund av att man ville gå längre än de föreslagna ändringarna. Partiet vill även ta bort det så kallade bosättningskravet som innebär att man måste vara skriven i den kommun där man nyttjar ett sprututbytesprogram.

– Syftet med reformen är ju att undanröja hinder och skapa en verksamhet med låga trösklar. Då kan bosättningskravet vara ganska kontraproduktivt, sa Karin Rågsjö under debatten.

IOGT-NTO har som remissinstans ställt sig kritiska till lagförslaget.

– IOGT-NTO ser sprutbyte som något man gör i stället för att gå hela vägen och hjälpa individen att bli fri från sitt missbruk. Det är en insats som  riktar in sig på att åtgärda smittspridning, men den plockar fortfarande pengar från samma pott som används till vård och behandling, sa Simon Holmesson, politisk sekreterare för alkohol- och narkotikafrågor på IOGT-NTO till Accent när frågan dök upp i våras.

I nuläget finns sprututbytesprogram på nio platser i landet och avsikten med denna förändring är enligt Socialutskottet att tillgången på rena sprutor ska förbättras i hela landet. I längden är förhoppningen att detta ska förebygga spridning av HIV och annan blodsmitta bland personer som injicerar droger.

Lagförändringarna kommer att börja gälla den 1:a mars.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer