Cannabis

Företagen som får föra in narkotika i Sverige

Till och med april i år har 48 företag fått tillstånd av Läkemedelsverket att föra in och/eller hantera narkotika i Sverige. Ett av dem är Enorama Pharma, som satsar på cannabistuggummin för en global marknad.

För två år sedan, 2017, hade 39 företag tillstånd från Läkemedelsverket att föra in, alternativt föra in och hantera, narkotika i Sverige i medicinskt och/eller vetenskapligt syfte. 2018 fick 48 företag tillstånd, och till och med april i år har 48 fått tillstånd.

Enligt Läkemedelsverket har majoriteten av narkotikatillstånden en giltighetstid på 3-5 år och det är i stort sett samma företag som återkommande ansöker om och beviljas tillstånd för narkotikahantering. Under 2018 sökte cirka 160 företag tillstånd, och till och med april i år handlar det om ett 60-tal företag som ansökt. De flesta som fått tillstånd är verksamma inom den farmaceutiska sektorn, men även transportföretag, tullen, och liknande förekommer.

Ett av de företag som i slutet av 2018 fick tillstånd att föra in och hantera narkotika är läkemedelsföretaget Enorama Pharma som har sitt säte i Malmö. De satsar på utveckling av tuggummin med medicinsk cannabis. Företaget har hyrt in sig i Malmö universitets lokaler.

– Universitetet har bra labblokaler och det är en stimulerande miljö i och med att det bedrivs forskning där. Lagstiftningen är strikt för cannabis, så det var smidigast att sköta utvecklingen i Sverige, till skillnad från Indien där vi utvecklat tidigare produkter, säger Enorama Pharmas VD Mats Rönngard.

Therése Nordström, föreståndare för forskningscentrumet Biointerfaces vid Malmö universitet, understryker att inga forskare från universitetet samarbetar med företaget; det är enbart lokalerna som hyrs ut.

– Det enda vi kräver i våra kontrakt är att de rapporterar om de innehar brandfarliga kemikalier, så att vi kan garantera säkerheten i huset. Samt att ingen olaglig verksamhet får ske i lokalerna, säger hon.

Therése Nordström hänvisar till att Läkemedelsverket godkänt Enorama Pharmas hantering av cannabis.

– Det förekommer ingen tillverkning i lokalerna enligt uppgift från företaget. De hyr laboratorium enbart för att utföra analyser, säger hon.

Enorama Pharma har tidigare utvecklat nikotintuggummin. Nu vill företaget använda samma teknik för att ta fram prototyper för läkemedelstuggummin som innehåller CBD – den substans från cannabisplantan som påstås lindra en rad sjukdomssymptom, men inte ger något rus. Till skillnad från rusgivande substansen THC.

– Vi ser indikationer på att medicinsk cannabis är bra för smärtlindring. Det finns olika synpunkter i den debatten, och vi respekterar och lär oss av den, samt följer debatten på världsmarknaden noga, säger Mats Rönngard, som medger att cannabis är kontroversiellt.

Det saknas vetenskapligt stöd för att CBD faktiskt fungerar medicinskt, och bristfällig kännedom om effekterna på lång sikt.

– Vi finner ingen anledning att i dagsläget kommentera olika värderingar av effekten av CBD. Summeringen av detta arbete ska bilda ett beslutsunderlag för hur vi kommer att gå vidare med medicinsk cannabis, säger Mats Rönngard, och fortsätter:

– Hur utvecklingen kommer att se ut i Sverige när det gäller medicinsk cannabis vill vi inte lägga oss i. Det är en fråga för politikerna.

Mats Rönngard säger att Sverige inte är företagets primära marknad, utan att de siktar på en global marknad.

Efter en lagändring 2018 blev det tillåtet för danska jordbrukare att odla cannabis. Men att Enorama Pharmas utvecklingslaboratorium ligger i Malmö har inget med närheten till de danska odlingarna att göra enligt Mats Rönngard.

– Det kan vara danska leverantörer, tyska eller holländska. Det har ingen betydelse, säger han.

Pierre Andersson, policyrådgivare på IOGT-NTO, ser inga problem i att nya mediciner tas fram:
– Att det forskas fram nya mediciner är förstås bra. Så länge de testas ordentligt för eventuella biverkningar och godkänns och förskrivs enligt gällande regler och riktlinjer ser jag inga problem med det.

Dock reagerar han på att cannabis i olika sammanhang framställs som närmast undergörande.

– CBD har egenskaper som går att använda medicinskt inom vissa områden, men samtidigt ser vi hur cannabis av många nu framställs som någon slags mirakelplanta, och då blir det problematiskt.

Han pekar också på att forskningen hittills inte lyckats belägga att cannabis är en effektiv medicin.

– Det kom nyligen en stor metastudie som visar att cannabispreparat inte är särskilt effektiva för smärtstillande jämfört med det som redan finns. Det finns de som använder medicinsk cannabis mest som ett sätt att göra cannabis mer accepterat och för att bereda väg för en legalisering, och då blir det extra viktigt med en saklig och sansad diskussion, säger Pierre Andersson.

Om Enorama Pharma:  Största ägare är Swede Unipharma Sverige, som äger 50,7 procent, Baulos Capital Belgien, 12 procent,) och DS Group Singapore, 5,5 procent. Den indiska multikoncernen DS Group är bland annat marknadsledande inom oral tobak i Indien.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer