Cannabislegalisering

Fler unga söker cannabisvård

På Ontarios akutmottagningar har besöken och inläggningarna av unga orsakade av cannabis ökat femfaldigt.

Mellan 2003 och 2017 ökade ungas besök på Ontarios akutmottagningar på grund av cannabis kraftigt. 2003 var besöken 3,8 per 10 000 invånare i åldersgruppen. 2017 hade andelen stigit till 17,9 besök per 10 000. I studien undersöktes mer än 14,5 miljoner journalanteckningar för unga patienter. Inte bara hade antalet besök ökat, patienterna var också sjukare när de kom till mottagningarna, vilket gjorde att en större andel fick läggas in för vård. 

– Det är bekymmersamt med en sådan dramatisk ökning av cannabisrelaterade akutbesök bland unga, också innan cannabis blivit lagligt, säger Melanie Bechard, forskare och akutläkare vid CHEO, en pediatrisk klinik och forskningscenter i Ottawa, samt biträdande professor i pediatrik vid Ottawas universitet, i ett pressmeddelande på Eurekalert.

Hon misstänker att situationen förvärras ytterligare eftersom cannabisbruk 2018 legaliserades för personer över 18 år.

– Med ätbara cannabisprodukter i form av choklad och godis tillgängligt över hela Kanada kan siffrorna komma att stiga.

Något som också visats i en annan studie.

– Studien visade en ökning av cannabisförgiftning hos barn under tio år I Kanada. Sammantaget gör de båda studierna det tydligt att föräldrar måste bli medvetna om riskerna med cannabis för barn och unga och förvara cannabisprodukter på ett säkert sätt.

Melanie Bechard anser att läkare bör öka sin beredskap för att barn och unga som kommer till akutmottagningarna kan vara påverkade av cannabis.

– Om en ung person kommer in med oförklarligt nedsatt medvetande eller verkar rastlös, bör man tidigt under besöket fråga om det skulle kunna bero på cannabis.

Studien är publicerad i Canadian Medical Association Journal, CMAJ Open.

Mer från Accent