Cannabis

Unga män självmedicinerar med cannabis  

"Många har försökt få kontakt med psykolog eller sökt medicinsk behandling, men har upplevt både ett stigma och långa väntetider."

2021 genomfördes en undersökning om EU-invånarnas drogvanor. Nu har den svenska delen av studien analyserats.

– Cannabis är den allra vanligaste substansen. Många använder cannabis så gott som dagligen, medan partydroger som kokain och MDMA används några gånger per år, säger Anna Svensson, utredare på Folkhälsomyndigheten, FHM.

Många svarade att de använder cannabis för att lindra depression, ångest, och fysisk smärta, eller för att sova bättre – då de upplevde sig ha fått en otillräcklig hjälp från vården. I fritextsvaren framkommer att många känt sig obekväma med att ha kontakt med hälso- och sjukvården. 

– Många har försökt få kontakt med psykolog eller sökt medicinsk behandling, men har upplevt både ett stigma och långa väntetider, och då verkar de ha valt att självmedicinera med cannabis. 

Vad gäller sociala skäl att använda droger är kokain vanligast – och många uppgav att de blivit bjudna. 

En stor andel av deltagarna i undersökningen anser sig inte ha ett problematiskt narkotikabruk. 

– Endast sex procent hade fått vård för sitt bruk, och tre procent uppger att de får pågående vård. Det är tydligt att de bedömer riskerna att använda cannabis och andra droger olika. Cannabis anses inte lika riskfyllt, säger Anna Svensson.

”Vi hade förväntat oss ett visst motstånd, men tvärtom var människor väldigt positiva och ville dela med sig av sina tankar.”

Anna Svensson

Många uppgav att de använder cannabis så gott som dagligen, och att det främsta sättet att skaffa cannabis var att köpa det.  

– Det verkar inte vara vanligt att odla cannabis hemma. Många svarade också att det är obekvämt och lite otäckt och att de funderar över kvalitén på den narkotika man köper och att man behöver köpa narkotika av kriminella upplevs som negativt.

Något som förvånar Anna Svensson är att så många svenskar valt att besvara enkäten.

– Vi hade näst flest genomförda enkäter i hela Europa, och det är ju ändå första gången vi riktar oss till den här gruppen. Vi hade förväntat oss ett visst motstånd, men tvärtom var människor väldigt positiva och ville dela med sig av sina tankar. Det verkar vara en grupp som upplever att de existerar lite i skymundan och inte ofta blir hörda, säger hon. 

Mer från Accent