Storbritannien

Får naloxon med från häktet

För att minska risken att nyligen frigivna tar en överdos får de med sig motmedlet naloxon.

Många som sitter i häkte eller fängelse har levt ett liv med droger. Risken är stor att de återgår till det livet när de friges. Den som tidigare varit van att ta preparat som heroin, metadon och fentanyl, har antagligen tidigare haft en ökad tolerans mot drogerna. Om de tar preparatet efter att ha varit drogfria en längre tid har toleransökningen försvunnit och risken för överdos är överhängande. Naloxon kan snabbt stoppa det livshotande tillståndet. Därför förses de frigivna med läkemedlet rapporterar Doncaster Free Press.

– Läkemedlet hämmar de livshotande effekterna i form av andningsuppehåll temporärt, cirka 20–30 minuter. Sedan kan man fylla på om det är nödvändigt, säger Louise Braisby, Doncaster’s Aspire Drug & Alcohol Services.

”Förhoppningsvis ringer någon efter ambulans, men i väntan på den är naloxon en omedelbar livräddande insats.”

Louise Braisby

I Doncaster ges läkemedlet med en injektionspenna. 

– Det är enkelt att administrera för vem som helst som fått instruktioner. Förhoppningsvis ringer någon efter ambulans, men i väntan på den är naloxon en omedelbar livräddande insats.

Problemen med narkotikadödsfall är stora i Doncaster och antalet döda har fördubblats sedan början av 2000-talet.

– Att på det här sättet motverka dödsfall går i linje med regeringens nationella drogstrategi. De som sitter i häktet får träna på att använda pennan under häktestiden och får sedan med sig naloxon tillsammans med sina tillhörigheter när de friges, säger Louise Braisby.

Den ansvarige chefen för häktet är glad över möjligheten att distribuera naloxon.

– Det är ett verkligt positivt steg framåt. De senaste månaderna har vi arbetat nära tillsammans med andra organisationer för att minska antalet drogrelaterade dödsfall och öka stödet till dem som riskerar att drabbas av överdos, säger Lee Dowswell, kriminalinspektör vid South Yorkshire-polisen.

Mer från Accent