Droger på jobbet

Droger på jobbet – rehabens ABC

Konsekvenserna av missbruk kan bli kännbara, både för dig och jobbet. Juristen Elisabet Ohlsson reder ut begreppen.

Elisabet Ohlsson är förbundsjurist på tjänstemannaförbundet Unionen. Här nedan svarar hon på några vanliga frågor om droger på arbetsplatsen.

Måste jag berätta för arbetsgivaren att jag har ett beroende?

– Nej, du är inte skyldig att berätta för din arbetsgivare att du har ett missbruk, men det kan innebära en fördel om du behöver stöd på arbetsplatsen eller om missbruket gått så långt att det är av sjukdomskaraktär.

Vilket stöd kan jag få?

– Din arbetsgivares ansvar är att ge stöd på arbetsplatsen. Det kan röra sig om olika former av anpassningsåtgärder, eller stöd från din chef. Arbetsgivare har inte ansvar för medicinska behandlingar, men vissa är ändå beredda att betala för rehabiliteringen. Du bestämmer själv om du vill genomgå en behandling som arbetsgivaren betalar eller genom sjukvården.

Är det arbetsgivarens sak om jag dricker för mycket på kvällar och helger, men sköter mitt jobb prickfritt?

– Skadligt bruk och missbruk påverkar ofta arbetsförmågan även om det endast äger rum på fritiden. Om det du gör på fritiden påverkar hur du utför arbetet, kan arbetsgivaren ha synpunkter på det. För din egen och din omgivnings skull är det bra att söka hjälp i ett tidigt stadium.

Vad händer om jag inte vill genomgå en rehabilitering?

– En arbetstagare är skyldig att medverka i rehabiliteringsinsatser på arbetsplatsen. Däremot kan arbetsgivaren inte tvinga dig att genomgå en viss medicinsk behandling. Den som inte medverkar i den arbetsrelaterade rehabiliteringen och som missköter sig på arbetsplatsen, riskerar i förlängningen sin anställning.

Vad händer om jag får ett återfall efter rehabilitering?

– Syftet med beroendebehandling är inte alltid att få full avhållsamhet, utan att få till stånd ett kontrollerat beteende. Återfall är vanligt och behöver inte betyda att behandlingen inte fungerar. I en sådan situation är det viktigt att söka stöd, exempelvis av en behandlingskontakt eller någon annan stödperson.

Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig om jag fortsätter att missbruka?

– Den som har en sjukdom, oavsett om det är på grund av ett sjukdomsklassificerat beroende eller av andra orsaker, har ett förstärkt anställningsskydd. Det finns ett förbud mot uppsägning på grund av sjukdom. Den kan bli aktuell först då alla möjligheter till rehabilitering, anpassning och omplacering är uttömda och då endast om arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren. Finns däremot ingen sjukdomsdiagnos finns inte ett sådant förstärkt anställningsskydd.

Om jag blir uppsagd på grund av personliga skäl till följd av mina drogproblem, efter att alla åtgärder har gjorts – står det då i några papper så att framtida arbetsgivare kan se?

– Om du begär tjänstgöringsbetyg med vitsord framgår det där hur du skött arbetet, däremot normalt inte vid tjänstgöringsintyg, som fokuserar på anställningstid och arbetsuppgifter. Normalt krävs inte betyg i en rekryteringsprocess utan det viktigaste brukar vara referenstagning.

Vad ska jag göra om jag inte får den hjälp jag behöver?

– Får du inte de anpassningar och stöd på arbetsplatsen som du behöver, bör du kontakta din fackklubb eller regionala ombud för stöd.

Måste jag berätta för framtida arbetsgivare varför jag blev uppsagd?

– Det behöver du inte.

Mer från Accent