CBD-olja

CBD-olja: Otillräcklig forskning om effekten

Flera aktörer tvingades sluta sälja CBD-olja – men kapital fortsätter flöda in i företagen.

I Sverige är det olagligt att sälja CBD-olja (som utvinns ur cannabisplantan) om det inte skrivs ut som läkemedel. Trots det pumpar investerare in en massa pengar i bolag som planerar att sälja CBD-olja här.

Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet, menar att det finns förutsättningar att CBD i framtiden ska kunna skrivas ut av läkare till en större grupp människor än vad som sker idag. 

– Än så länge tycks det vara svårt att uppfylla kravet på att få ned halten av THC till föreskriven nivå i CBD-oljan. THC är den beroendeframkallande substansen i cannabis som gör att drogen klassas som narkotika. Den får inte överstiga 0,2 procent i växt-materialet. Dessutom finns det heller ingen forskning på hur andra orenheter som finns i oljan påverkar oss människor, säger han. 

Fred Nyberg har i dagsläget svårt att se att människor ska kunna köpa CBD-olja som inte är THC-fritt i hälsokostbutiker eller receptfritt på apoteket. 

– CBD kan i dag ges som läkemedel och tilläggsbehandling för personer, i synnerhet barn, med grav epilepsi. I de flesta fall finns det däremot inte några dokumenterade hälsofördelar och för lite forskning på riskerna med att inta ett preparat som CBD-olja, säger han, och fortsätter:

– I Sverige har vi hårda kontroller av vad vi låter läkare förskriva och många tester ska ha gjorts innan en substans godkänns som läkemedel. Så länge THC finns med i CBD-oljan måste det alltid balanseras mot sidoeffekterna. Det måste genomgå en rigorös kontroll. Ska man kalla något ett läkemedel ska man ha ordentligt på fötterna. 

”Ska man kalla något ett läkemedel ska man ha ordentligt på fötterna.”

Fred Nyberg

Det är numera lagligt att sälja CBD-olja både i Frankrike, Spanien och Tyskland. På de flesta håll har man satt en gräns för THC-innehållet till 0,2 procent.

Två av de största svenska företagen i branschen som hoppas på en legalisering i hela Europa är Hemply Balance, vars VD och grundare är Emil Sandin och där bland annat David Bonnier är en storägare, och Mantle, som grundats av Josefin Landgård.  

Mantle fick försäljningsförbud enligt ett beslut från Läkemedelsverket i juni 2020. Om försäljningsförbudet överträds ska företaget betala ett vite på 600 000 kronor i varje enskilt fall. Även Hemply Balance har fått försäljningsförbud. 

Oljan har marknadsförts av influencers som Isabella Löwengrip, Ida Warg och Kakan Hermansson. Hemply Balance och Mantle har nu inlett ett samarbete med skönhetsföretaget Lyko för att sälja skönhetsprodukter som innehåller CBD.

”Ur patientens synvinkel är det av avgörande betydelse att de läkemedel som förskrivs är optimala.”

Fred Nyberg

THC är den komponent i cannabisen som skapar ruseffekten och som kan skapa ett beroende och bland annat påverka minne och kognition negativt. CBD har inte dessa negativa effekter. I ren form kan den ge önskvärda effekter – men det behövs mer forskning för att säkerställa detta.

– Ur patientens synvinkel är det av avgörande betydelse att de läkemedel som förskrivs är optimala både när det gäller terapeutisk verkan och säkerhet, säger Fred Nyberg. 

Han menar att man med CBD som bas kan göra vidare förfiningar och nå fram till ett säkert och användbart läkemedel. 

– Det har rapporterats om biverkningar av CBD och då även i den renade formen som finns i läkemedlet epidyolex. Det handlar om sömnsvårigheter, minskad aptit, diarré, infektioner, samt påverkan på leverenzym, och därmed på effekten av andra läkemedel som tas samtidigt.

Fred Nyberg är bekymrad över ekonomiska intressen bakom att vissa läkemedel snabbt ska godkännas, och att man försöker hoppa över den kontroll som behövs för att säkerställa effekt och säkerhet. 

– Preparat och lösningar som tillhandahålls i vissa hälsokostbutiker ska man alltid vara försiktig med. En legalisering av cannabisoljor skulle kunna innebära att människor börjar självdosera och därmed utsätta sig för risker utan kontroll av läkarexpertis. Vem ska kontrollera THC-nivåerna i dessa oljor? undrar han.

Mer från Accent