Forskning

Cannabis kan störa läkemedels effekt

Utebliven effekt, förgiftningsrisk och mer biverkningar kan bero på att patienten använder cannabis.

Forskare vid Washington University har visat att cannabinoider och deras metaboliter (som påträffas i blodet hos cannabisanvändare), motverkar enzymer som bidrar till att kroppen tar upp olika läkemedel. Genom att läkemedlet inte bryts ner (utan lagras i kroppen) kan resultatet bli att läkemedlets positiva verkningar minskar, eller att de negativa effekterna ökar och blir skadliga eller orsakar en överdos. Det framgår av ett pressmeddelande publicerat på Eurekalert.

Enligt forskarna behöver fler uppmärksammas på riskerna.

”Läkare måste bli medvetna om risken för förgiftning, och att uteblivna resultat kan bero på att patienten använder cannabis.”

Philip Lazarus

– Läkare måste bli medvetna om risken för förgiftning eller möjligheten att uteblivna resultat av medicineringen kan bero på att patienten använder cannabis, säger Philip Lazarus, professor i farmakologi och senior författare till artiklarna i tidskriften Drug Metabolism and Disposition, där studierna publicerats.

I studierna använde forskarna manipulerade celler från mänskliga njurar. Ett av de mer anmärkningsvärda resultaten var att CBD blockerade tre enzymer som står för omkring 95 procent av njurens metabolism av enzymet UGT (UDP-glucuronosyltransferas), vilket har till uppgift att rena kroppen från gifter och vissa läkemedel.

– Om du har en njursjukdom och tar ett eller flera läkemedel som primärt metaboliseras genom njurarna och du också röker marijuana, så kan du hindra normal njurfunktion, vilket kan få effekter under lång tid, säger Philip Lazarus.

”Att ta CBD eller marijuana kan minska smärtan, men kan även göra att du blir förgiftad av läkemedlet du tar mot sjukdomen.”

Shamema Nasrin

Patienter med akut njursjukdom eller njurcancer som använder droger för att minska smärta eller biverkningarna av cancerläkemedlen riskerar att råka illa ut.

– Att ta CBD eller marijuana kan minska smärtan, men kan även göra att du blir förgiftad av läkemedlet du tar mot sjukdomen. Kan du då inte fortsätta att ta cancerläkemedlet så kan det få allvarliga konsekvenser. Och det är bara ett exempel på de många läkemedel som potentiellt kan påverkas av de cannabinoid-enzym-interaktioner vi ser, säger Shamema Nasrin, doktorand vid WSU College of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.

Mer från Accent