Narkotika och våld

Cannabis vid dödligt våld har ökat

Ökningen är störst i det dödliga våldet av och mot ungdomar och unga vuxna.

Inslag av cannabis vid dödligt våld har ökat de senaste åren, både i Stockholms län och i hela Sverige, och i synnerhet bland män. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Ces, som har undersökt förekomsten av cannabis vid det dödligt våld i hela landet åren 2008–2019.

2016 till 2019 var 36 procent av allt dödligt våld i länet på något sätt kopplat till cannabis, jämfört med 23 procent åren 2008 till 2011, och det var något vanligare att förövaren var påverkad jämfört med offret.

– Den vanligaste kopplingen är att förövaren eller offret är påverkade av cannabis vid brottet, säger rapportförfattaren och kriminologen Sven Granath i ett pressmeddelande.

För hela landet gällde det i 19 procent av fallen. Att konflikter kring cannabishantering motiverade våldet, 11 procent för hela landet, gällde särskilt Stockholms län, 22 procent. Dödligt våld som motiveras av jakt på pengar till cannabiskonsumtion har däremot inte ökat enligt kartläggningen.

– Våra resultat visar i första hand att våldsbenägna, spänningssökande individer i marginaliserade livsstilar alltmer har en preferens för cannabis framför alkohol eller amfetamin till exempel. Rimligtvis speglar detta en viss allmän ökning av cannabisanvändning bland unga, säger Sven Granath.

Rapportförfattarna menar att det i hög grad är utbudet av drogen som driver våldet som motiveras av konflikter i cannabishantering. Det tycks finnas en ökad tillgång på cannabis att sälja, vilket i sin tur skapar våld i konkurrens om marknader.

– Åtgärder för att minska utbud av och efterfrågan på cannabis är en angelägen del av det våldsförebyggande arbetet, säger Cecilia Magnusson, verksamhetschef vid Ces, i pressmeddelandet:

–Ur folkhälsoperspektiv är det viktigt att vara observant på ökningar av cannabiskonsumtion, eftersom konsumtionen riskerar att följas av ett ökat våld som motiveras av narkotikarelaterade konflikter.

Mer från Accent