Forskning

Cannabis med mer CBD inte säkrare

Forskare har funnit att CBD inte minskar de negativa effekterna av cannabis.

Forkarnas rön motsäger tidigare uppfattning att en ökad mängd CBD i cannabis skulle innebära ett skydd mot negativa effekter av det skadliga ämnet THC. 

I en artikel konstaterar forskare vid King´s College i London att de inte funnit några bevis för att en ökad mängd CBD minskade effekterna av nedsatt kognition och sämre mental hälsa som kan uppstå vid cannabisbruk. 

I studien deltog 46 friska volontärer som inhalerade cannabis genom en elektronisk cigarett för att sedan göra en serie tester. 

Tidigare har samma forskargrupp sett att den som tagit en hög dos av CBD några timmar innan de använde cannabis kunde reducera effekterna av det skadligare ämnet THC. I det nya experimentet fann de däremot att en ökad mängd CBD inte påverkade de negativa effekterna av THC.

Mer från Accent