Drogtester

Ny metod kan underlätta narkotikatester

Nya utandningstester kan komma att ersätta de blod- och urinprov polisen vanligen använder för att kontrollera misstänkt drogpåverkade personer. Men först måste lagstiftningen hänga med.

Tio andetag i en plastapparat – så kan man se om en person har varit påverkad av narkotika det senaste dygnet. Sådana utandningsprover kan ersätta polisens nuvarande metoder. Men det är ännu långt kvar tills dess.

Tekniken har utvecklats av professor Olof Beck på Karolinska institutet, och han berättar att hans arbete inleddes redan för tio år sedan. Allt började med ett samtal med personer som mäter explosiva ämnen i luften för militären, och som föreslog att narkotika också skulle kunna mätas i luften.

– ”Det är omöjligt”, svarade jag först. Sedan var jag tvungen att bevisa att det faktiskt var omöjligt också. Men det var det inte. Någon gång får man väl ha fel i livet!, säger Olof Beck.

Han berättar att det finns en fettvätska i lungorna, vars partiklar följer med ut i utandningsluften. Om narkotika har konsumerats det senaste dygnet, syns det i partiklarna.

I en ny studie har han nu konstaterat att utandningstesterna är lika exakta som andra metoder. Polisen Nina Gual, som också är en av de som bidragit till studien, har tidigare arbetat som narkotikapolis och samordnare mot trafikonykterhet.

– Wow, det här är big news. För tio år sedan trodde ingen att det var möjligt, säger Nina Gual, när hon berättar om första gången hon hörde talas om tekniken.

Hon vet hur komplicerat och påfrestande det kan vara att ta blod- och urinprov. Det kan inte göras vid vägrenen på samma sätt som ett alkoholtest, dessutom kan det gå veckor innan svaret kommer, provtagningen kan upplevas som integritetskränkande och det finns en smittorisk.

Men så lyssnade Nina Gual till en föreläsning av professor Olof Beck om tekniken han höll på att utveckla.

Problemet var bara hur han skulle genomföra tillförlitliga tester – i Sverige får man nämligen inte ge människor droger i studiesyfte. Men Nina Gual kom med en lösning; att Polisen, Karolinska institutet och Beroendecentrum skulle kunna samarbeta.

– Vi på Polisen hade ju redan folk som lämnade prover. Därför började vi erbjuda de som lämnade blodprover att frivilligt delta i studien, och att de också kunde lämna ett utandningsprov som vi kunde jämföra med, säger Nina Gual.

Testerna genomfördes på 67 personer i Stockholm och Örebro. Resultatet var övertygande: 98 procent av utandnings-testerna överensstämde med blodproverna. Olof Beck är hoppfull om att man framöver kommer kunna nyttja studiens resultat i praktiken.

– Tekniken funkar ju. Sedan är frågan om polisen kommer använda den – då behövs större uppföljande studier. Men dessa resultat är lovande och jag hoppas att de är villiga att gå vidare med metoden, säger han.

Han menar att fördelarna är flera: man kan ta fler prover än tidigare och därmed också spara pengar. Dessutom behöver inte en påverkad person föras till en särskild inrättning för provtagning.

Redan idag använder Beroendecentrum och Kriminalvården de nya blåsampullerna. Nina Gual menar att målet måste vara att gå över till utandnings-tester också för polisen.

– Det skulle vara ett enormt stort steg. Jag tror att det är fullt möjligt i framtiden, och att man kan testa hela spektrat av droger på det viset. Men tekniken måste fortsätta utvecklas.

Dessutom måste lagstiftningen förändras, menar hon. Polisen kan idag testa förare i motorfordon helt slumpmässigt för alkoholrattfylleri. Men för att testa någon för drograttfylleri, måste polisen däremot först ha en klar misstanke om att personen är drogpåverkad. Eftersom blodprover tar lång tid, måste polisen senare kontakta den misstänkte på nytt.

– Jag vill tro att utandnings-tekniken kan användas inom tio år av polisen i trafiken, men jag vet också hur långsamt utveckling kan gå. Jag hoppas att någon på lagstiftningssidan upptäcker detta och börjar driva frågan hårdare, säger Nina Gual.

Mer från Accent