USA

Cannabis i dubbelt så många mordoffer

42 procent av amerikanska mordoffer 2016 hade cannabis i blodet.

Forskare vid Columbia University i New York har studerat hur många amerikanska mordoffer som påträffas med alkohol respektive cannabis i kroppen.

De fann att andelen offer med cannabis i kroppen nära fördubblats, från 22 procent 2004, till 42 procent 2016. Däremot har utbredningen av mordoffer med alkohol i kroppen vid dödstillfället minskat något, från 40 procent 2004, till 35 procent 2016.

Forskarna sammanställde data från över 12 600 mordoffer, där 37 procent testade positivt för alkohol, 31 procent hade använt cannabis, och 11 procent hade använt både och.

Resultaten visade också att manliga mordoffer var mer benägna att testa positivt för samtliga substanser, jämfört med kvinnliga.

Över två tredjedelar av alla ungdomsoffer, 15-20 år gamla, testade positivt för cannabis.

– Vi observerade markanta ökningar i utbredningen av marijuana hos båda könen, och det spänner över olika etniska- och åldersgrupper, säger Guohua Li, professor i anestesiologi vid Columbia University, till Science Daily.

34 amerikanska delstater och huvudstaden Washington legaliserat cannabis för medicinskt bruk, och elva delstater samt Washington har legaliserat för fritidsbruk.

Professor Guohua Li säger till Science Daily att resultaten har stor betydelse för folkhälsan, eftersom tidigare forskning också har fastställt att användning av cannabis är en betydande riskfaktor för mord.

– Effekterna av ökad användning och tillgänglighet av marijuana när det gäller våld och skador måste noggrant övervakas och studeras. säger han.

Mer från Accent