Opioidkris i USA

Biden kritiseras för slapp politik mot opioidkrisen

Mitt i coronapandemin tvingas USA:s nya president Joe Biden bemöta kritik för den opioidkris som kostat hundratusentals amerikaner livet.

Under Donald Trumps sista dagar i Vita huset beslutade hans hälsominister Brett Giroir att läkare skulle få skriva ut buprenorfin, en substitutionsmedicin för att behandla opioidmissbruk. Bidens administration kritiseras nu för att förhala beslutet på grund av juridiska betänkligheter, rapporterar NPR.

En talesperson för Vita huset skriver i ett uttalande till NPR att beslutet om att tillåta förskrivning av buprenorfin togs ”för tidigt”.

Joe Biden har ännu inte tillsatt någon för att bemöta opioidkrisen från federalt håll och det är oklart hur Vita husets strategi för att tackla krisen kommer att se ut.

Under sin tid som senator gjorde sig Joe Biden känd för att driva en hård linje mot kriminalitet som innebar att personer med drogmissbruk hamnade i fängelse snarare än fick vård. Han låg bakom politiska beslut som ledde till att svarta män regelbundet stoppades av polis med ursäkten att man letade efter droger. Joe Biden har sedan dess tagit avstånd från den politiken.

Fler än 200 amerikaner beräknas dö av opioidöverdoser dagligen. Forskning pekar mot att svarta amerikaner är oproportionerligt drabbade. Experter tror att den pågående pandemin riskerar att förvärra opioidkrisen och att det därför är extra viktigt med kraftiga insatser på området just nu.

Mer från Accent