Forskning

Abstinens för 6 av 10 som behandlades med cannabis

Sömnsvårigheter, ångest och irritation vanligast.

En studie från University of Michigan fann att 6 av 10, 59 procent, av smärtpatienterna som medicinerade med cannabis upplevde moderata till allvarliga abstinenssymtom när behandlingen upphörde.

Symtomen kan innebära både fysiska och psykiska problem. Forskarna bakom studien skriver i en artikel i The Conversation att när någon använder cannabis så gott som dagligen börjar delar av hjärnan förlita sig på de tillförda cannabinoiderna. När man slutar använda cannabis räcker därför inte kroppens naturliga cannabinoider till, och patienten kan bli deprimerad, få minskad aptit, drabbas av rastlöshet, aggression, huvudvärk och en rad andra problem.

De vanligaste abstinensbesvären som rapporterades var sömnsvårigheter, ångest och irritation. Unga patienter, personer med mental ohälsa, och de som använt cannabis under en lång tid, verkade drabbas hårdare. Att röka cannabis, snarare än att använda den i ätbar form, eller som olja, verkade också vara kopplat till svårare abstinens.

För 1 av 10 patienter, främst de unga, blev abstinensen värre ju fler gånger de avslutade en behandling med cannabis.

Abstinensen går oftast över inom en vecka eller två efter sista användningstillfället. Även om patienten inte svävar i någon direkt medicinsk fara av abstinensen så kan den vara så påfrestande att man väljer att fortsätta använda cannabis, skriver forskarna.

Studien följde 527 personer som använde medicinsk cannabis mot kronisk smärta under två år.

Mer från Accent