Spel

Spel – beroendet som ingen vill ta ansvar för

När diagnosinstrumentet DSM 4 uppdaterades till DSM 5 kom spel med som en beroendesjukdom. Det har dock inte automatiskt medfört att de drabbade får vård. I stället är det ofta arbetsgivare och föräldrar som får stå för kostnaderna.

Trots att spel numera klassas som ett beroende omfattas det varken av socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen.

– Det är oreglerat i lagstiftningen som säger vilken vård kommunen ska bedriva. Står det inte i lagen så finns det inte, säger Anders Håkansson, docent vid Lunds universitet, till Accent.

I stället blir det ofta arbetsgivare eller föräldrar som får betala.

– Ingen vill ta ansvar. Några kommuner betalar för vården, men annars är det arbetsgivare, föräldrar eller, i några fall, kriminalvården som står för kostnaderna, säger Kerstin Käll, överläkare från Linköping. Hon är konsultläkare åt behandlingshemmet Game over som tar emot patienter från hela landet.

Anders Håkansson anser att en del av problemet handlar om att det finns två huvudmän för beroendesjukdomar.

– Personligen anser jag att ansvaret borde föras över till sjukvården. I medicinska kretsar är det en väldigt vanlig uppfattning att samla vårdgivaransvaret för både beroendet och till exempel den depression som vårdtagaren kanske lider av, säger han.

Under ett seminarium vid Svenska föreningen för alkohol- och drogforsknings årliga konferens framkom att ungefär två procent av svenskarna spelar problematiskt. Spelandet är dock inte jämt fördelat i befolkningen.

– Bland unga män räknar man med att ungefär tio procent har problem, säger Anders Håkansson.

Förutom det uppenbara med ekonomiska problem får spelandet också andra konsekvenser:

  • 37 procent lider av ångest
  • 28 procent är beroende av eller missbrukar alkohol
  • 23 procent lider av depression
  • 17 procent är beroende av andra droger

Riskfaktorer för att börja spela är att vara man, ha låg utbildning, vara under 25 och vara född utomlands.

– Kvinnor som spelar börjar senare, men deras problem accelererar snabbare och behandlingen fungerar sämre. De är i mindre utsträckning substansberoende och har mer psykiatrisk samsjuklighet. De spelar också andra spel än män, säger Anders Håkansson.

Foto: Eva Ekeroth
Anders Håkansson. Foto: Eva Ekeroth

Spel med snabba vinster är de som orsakar beroende.

– Nätcasino och slot (enarmade banditer) på nätet är vanligast. Förvånansvärt få av dem jag träffar har ett samtidigt substansberoende. Innan jag började här trodde jag att det var vanligare, men nu har jag förstått att man måste vara skärpt om man ska spela. Men många kan utveckla ett substansberoende för att få bukt med ångesten som spelandet ger och självmordsrisken är stor, säger Kerstin Käll till Accent.

KBT dominerar bland behandlingsformerna.

–  Man jobbar med suget och med att hantera risksituationer, säger Anders Håkansson.

Förutom spel (gambling) kan dessutom dataspelande (gaming) komma att klassa som ett beroende.

– När vi beslutade att öppna en spelmottagning på Malmö beroendemottagning så fick vi faktiskt fler frågor om dataspel än om klassiska spel, säger Anders Håkansson.

Blekinge tekniska högskola, som utbildar spelutvecklare, har inlett ett samarbete med Malmö beroende mottagning och har startat ett nytt forskningsprojekt: ”Spelglädje utan spelberoende.”

Mer från Accent