IOGT-NTO

Oenig förbundsstyrelse säger nej till LAB på Dagöholm

IOGT-NTO:s förbundsstyrelse föreslår kongressen att Dagöholm inte längre ska ta emot patienter i läkemedelsassisterad behandling med exempelvis metadon eller buprenorfin. Två ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Med anledning av en motion till förra kongressen om huruvida IOGT-NTO:s behandlingshem ska ta emot patienter med substitutionsbehandling, eller läkemedelsassisterad behandling, beslutades att en utredning skulle göras och förslag läggas till årets kongress.

Nu är utredningen klar och har behandlats av förbundsstyrelsen som beslutat att föreslå kongressen att IOGT-NTO:s behandlingshem ska erbjuda en behandlingsmiljö fri från substitutionsbehandling. Man vill också att IOGT-NTO:s behandlingshem ska ”profilera sig med helt drogfri behandling”.

Två av ledamöterna, Kjell-Ove Oscarsson och Åsa Hagman, reserverade sig mot beslutet. De vill istället att IOGT-NTO:s behandlingshem ska ta initiativ till utveckla metoder för hur man bäst fasar ur ersättningspreparat från klienternas behandling så att de på sikt kan bli helt drogfria.

− Anledningen till att vi reserverade oss är att vi inte vill utesluta någon från behandling på våra behandlingshem. Vi tycker istället att Dagöholm skulle kunna utveckla en spetskompetens för uttrappning av de här läkemedlen, säger Kjell-Ove Oscarsson.

Han förstår inte heller varför man inte ska ta emot personer som står på de här läkemedlen.

− De är ju välkomna som medlemmar, men om de skulle vilja trappa ut medicinen ska de inte kunna göra det på vårt eget behandlingshem. Då får de vända sig någon annanstans. Det är märkligt, säger han.

Utredningens slutsatser

Utredningen kom fram till att läkemedelsassisterad behandling är den som förordas av forskningen. Opiatberoende patienter som får metadon, Subutex eller Subuxone stannar kvar i behandling i högre grad, minskar missbruket, förbättrar den sociala funktionen och minskar dödligheten jämfört med patienter i annan form av behandling, konstaterar utredningen.

Bland behandlare och klienter är däremot bilden mer differentierad, enligt utredningen:

”Många som arbetar med läkemedelsassisterad behandling är mycket positiva till detta. Bland annat berättar de om hur personer som avstängts från behandlingen återgått till heroin och avlidit, något som också forskning på området bekräftar.

Men det finns andra inom missbruks- och beroendevården som menar att underhållsbehandling försvårar/förhindrar tillfrisknandet; man hålls kvar i drogberoende men med ett annat preparat. Ungefär samma bild möter man, enligt utredningen, bland brukarna – vissa ser läkemedlen som räddningen, andra som ett hinder.

Förbundsstyrelsen vill profilera Dagöholm

I sitt förslag skriver förbundsstyrelsen att det finns för- och nackdelar både med läkemedelsassisterad- och drogfri behandling, men att det skulle tydliggöra IOGT-NTO:s ideologi att driva ett helt drogfritt behandlingshem.

Det framgår inte av att-satserna, men förbundsstyrelsen förtydligar i förslaget att de med drogfri behandling menar den definition som substitutionsutredningen förespråkar: ”Behandling fri från läkemedel som är narkotikaklassade och som ges i samband med behandling av opiatberoende”.

Förbundsstyrelsen tar inte heller avsstånd från läkemedelsassisterad behandling som sådan. Förslaget gäller endast att det inte ska förekomma på IOGT-NTO:s egna behandlingshem.

Dagöholm vill behålla sina klienter

Dagöholms styrelse delar inte förbundsstyrelsens syn. De uttalar sig i utrednignen:

”Vi erbjuder en individuell behandling och då bör vi använda alla medel som står till buds och som har en vetenskaplig evidens, vilket läkemedelsassisterad behandling har.  IOGT-NTO står för en människosyn där vi inte vill utesluta någon, inte göra skillnad på människor. Vi vill inte säga: Den gruppen får någon annan ta hand om.”

Dagöholm anser att läkemedelsassisterad behandling är ett viktigt verktyg för att nå en grupp som verkligen behöver hjälp och att många opiatberoende behöver läkemedel för att kunna tillgodogöra sig den psykosociala behandlingen.

I dagsläget är det ungefär 17 procent av Dagöholms klienter som har läkemedelsassisterad behandling för opiatmissbruk.

Mer från Accent