Arbetsliv

Notan för alkohol i EU: 74 miljarder euro

Alkoholproblem orsakar produktionsbortfall motsvarande 74 miljarder euro varje år i EU-länderna. Metoder för att tidigt hitta personer som behöver hjälp borde därför införas på arbetsplatser, enligt expert.

– Problematiskt drickande orsakar inte bara allvarliga hälsoproblem för den enskilde – det försvagar också Europas ekonomi och kostar omkring 74 miljarder Euro årligen i produktionsbortfall. Sjukfrånvaro och att anställda som är mindre produktiva när de är på plats har blivit en enorm börda för EU-länderna, säger Don Shenker, Director för Alcohol Health Network i Storbritannien, under den årliga konferensen European Health Forum som just nu håls i Gastein i Österrike.

Siffror från International Labour Organisation (ILO) visar hur utbredda de alkoholrelaterade problemen är. Enligt ILO påverkas hälsan för upp till 25 procent av de anställda i stora företag.

Enligt Don Shenker saknas metoder för att upptäcka problemen i tid i arbetslivet. Strategier för att komma åt problemen möter också svårigheter på grund av brist på medvetenhet hos både anställda och arbetsgivare. Dessutom är rädslan för konsekvenser som att bli av med jobbet ett hinder, menar han.

Han hävdar att det egentligen inte råder någon brist på instrument.

− Självtestet AUDIT är ett sådant exempel som är underutnyttjat, säger Don Shenker och påpekar att för varje investerad dollar på tidig upptäckt sparar företaget fyra genom minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsprestationer.

Enligt Don Shenker svarar alkohol för sju procent av all sjukdom och för tidig död i Europa, men för hälften av företagens kostnader för produktionsbortfall.

− Det visar tydligt att tidig upptäckt är av yttersta vikt för företagen och att de spelar en nyckelroll för att läsa problemen, säger han och föreslår att rekommendationer för sådana metoder tas med i en ny alkoholstrategi för EU.

Mer från Accent