Ungdomar

Föräldrar påskyndar barns alkoholdebut

En ny dansk studie visar på samband mellan föräldrars alkoholkonsumtion och barnens alkoholdebut. Hur mycket andra i omgivningen dricker spelar också roll.

En undersökning visar att 13 -15-åringar vars föräldrar dricker alkohol varje dag oftare har varit berusade än deras kamrater vars föräldrar dricker mer sällan. Det skriver Jyllandsposten.

Enligt Pernille Berndtsen, doktorand vid Statens Institut for Folkesundhed vid Syddansk universitet, kan en tidig debut ha många negativa konsekvenser.

− På kort sikt kan det leda till konflikter, olyckor och oskyddat sex som de unga sedan ångrar. På lång sikt medför det en ökad risk för alkoholproblem senare i livet, säger hon till Jyllandsposten.

Undersökningen visar också att sannolikheten för att unga har prövat att dricka är större om de växer upp i bostadsområden där konsumtionen är hög, även om deras föräldrar inte dricker ofta.

Undersökningen har tittat på om båda föräldrarna dricker dagligen, om en förälder dricker dagligen eller om ingen av föräldrarna dricker så ofta. Den visar inte hur mycket föräldrar kan dricka utan att det påverkar barnen.

− Vi kan inte säga om det rör sig om ett glas vin till maten eller om att vara berusad dagligen, men oavsett vilket så påverkar föräldrarnas konsumtion barnen, säger Pernille Berndtsen.

Hon föreslår att man som förälder sätter tydliga gränser för barnen eftersom undersökningar har visat att det påverkar deras beslut om att dricka.

− För 10 – 15 år sedan var det en allmän uppfattning att man skulle lära sina barn att dricka hemma i en trygg omgivning, eftersom de ändå skulle dricka sig fulla vid något tillfälle. Men undersökningar har visat att tydliga gränser är väsentligt bättre verktyg, säger Pernille Berndtsen.

Mer från Accent