Medberoende

Efter tv-programmen – nu söker fler hjälp för sitt medberoende

SVT:s serie om medberoende har fått stort genomslag i media. Effekten märks också hos behandlare och utbildare som märker av ett ökat tryck i efterfrågan.

TV-serien Djävulsdansen fick stor uppmärksamhet. Många spaltmeter har plötsligt skrivits om medberoende, ett område som inte fått någon större uppmärksamhet tidigare.

Uppmärksamheten förefaller också ha minskat motståndet mot att söka hjälp. Fler söker sig till behandling för anhöriga.

– Vi har sett en Djävulsdans-effekt. Efterfrågan har ökat både till våra utbildningar och behandlingar. Det gäller över hela landet, säger Lennart Bergström, rektor och behandlingskonsult på företaget Bergströms som erbjuder såväl utbildning av terapeuter som behandling för beroende och anhöriga.

Han tycker det är bra att SVT tagit upp frågan.

– Jag tror det bidrar till folks vakenhet och öppenhet. Det är bra om man vågar börja tala om det. Där kan en TV-serie hjälpa till rätt bra, säger han.

Maria Bergström, vd för företaget Bergströms och vice ordförande i Föreningen för alkohol- och drogterapeuter, FAD, har också hört från andra som erbjuder behandling att även de märkt en ökad efterfrågan. Hon tycker att det är bedrövligt att anhöriga ska få uppmärksamhet först efter att SVT gjort en serie.

– När Tolvstegsmetoden kom till Sverige i början av 1980-talet fick AA ett uppsving i Sverige. Med det följde också att Al-Anon startade grupper för anhöriga runt om i landet. Vi trodde nog då att anhörigas situation skulle uppmärksammas mer, säger hon.

Tillsammans med en kollega startade Maria Bergström ett servicekontor för Al-Anon i Sverige.

– Vi hade ingenting mer än en telefon, en matta och ett skrivbord när vi startade. Hit ringde folk på måndagar och frågade var de kunde hitta grupper eller hur de skulle göra för att starta nya grupper, säger Maria Bergström.

Att inte frågan väckte större intresse tror hon kan bero på att anhörigas situation är komplex.

– Anhörigas problem är så oklart. Det kan vara så mycket, och är olika beroende på om det är ens barn, förälder eller partner som är beroende, säger hon.

Hon tycker att det verkar som om TV-serien fått stort genomslag.

– Även folk som inte är personligen berörda har sett TV-serien och pratar om den, säger hon.

Hon tror att folk hör av sig för TV-serien visat att det finns hjälp att få, även för anhöriga.

– Jag tror att igenkänningsfaktorn är stor. TV-serien visar också på att det finns möjlighet att göra något. TV-serien kan också vara den utläsande faktorn för att söka hjälp. En kvinna som ringde till oss hade haft vårt telefonnummer i sex år. När hon sett programmen beslöt hon sig för att äntligen ta tag i saken, säger Maria Bergström.

Hon betonar att det är viktigt att anhöriga får hjälp för sin egen skull.

– Många gånger erbjuds familjeterapi och ofta blir det fokus på den sjuke och vad familjen kan göra för att stötta. I anhörigterapi ska fokus ligga på den anhöriga, betonar hon.

Mer från Accent