Narkotika

Brittiskt förslag: Dela ut folie istället för sprutor till narkomaner

Brittiska regeringens narkotikapolitiska rådgivare vill att det ska bli tillåtet att dela ut aluminiumfolie till injektionsmissbrukare för att få dem att röka drogen istället.

Några beroendemottagningar i Storbritannien delar redan ut folie för att uppmuntra missbrukare att röka heroin och crack istället för att injicera. Det är emellertid inte tillåtet i landet att tillhandahålla utrustning för att preparera droger, som rakblad och folie. Sterila verktyg för injicering är undantagna, och nu anser många att även folie bör undantas. Det rapporterar Drug & Alcohol Findings.

The Advisory Council on the Misuse of Drugs, ett rådgivande organ till brittiska regeringen, har uttryckt att det måste bli slut på injektionsmissbruket för att minska risken för hepatit C.

Två studier har publicerats som visat på hur utdelning av folie skulle kunna leda till minskade skador bland injektionsmissbrukare genom att fler övergår till att röka istället för att injicera drogerna.

Undersökningar visar också att såväl personal vid sprututbytesmottagningar som användare tror att det skulle minska antalet injektioner. I dagsläget avstår emellertid de flesta från utdelning på grund av att det är olagligt.

Ett holländskt försök, som pågått i 15 år, tyder också på att folieutdelning kan vara en väg att locka injektionsmissbrukare att övergå till rökning med positiva effekter på hälsan som följd.

Att övergå till rökning är dock inte riskfritt. Rökarna drabbas ofta av problem i andningsorganen, mer eller mindre allvarliga.

Förutom de kända riskerna med att andas in droger finns också en osäkerhet kring riskerna av att andas in aluminium och de preparat som drogerna kan vara blandade med. Författarnas slutsats är att riskerna med rökning ändå är mindre än riskerna med injicering.

Mer från Accent