Alkohol

142 heltidspoliser – enbart för att ta hand om fylla

Antalet omhändertaganden av berusade personer har ökat de senaste åren – och tar mycket tid av polisen. Det visar statistik som tidningen Metro har tagit fram.

Polisen för noggrann statistik över ärenden som gäller LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer. 2006 hade Stockholmspolisen 17 000 LOB-ärenden, förra året var antalet uppe i 21 000. Tidningen Metro har räknat ut hur mycket tid som går åt enbart för att ta hand om berusade personer:

Ett LOB-ärende beräknas ta i genomsnitt två resurstimmar för två poliser. För 2012 innebär det en summa av 84000 timmar – eller 47 heltidstjänster. Enbart för LOB-ärenden.

– Man måste se hela den stora bilden, en LOB tar mycket resurser och tid men vad är en timme för att köra in en LOB som får nyktra till kontra kostnaderna för utredning och tingsrätt för att någon fått på nöten, säger Edward Docherty, tillförordnad yttre kommissarie vid Stockholmspolisen till Metro.

Tittar man på hela landet så är antalet LOB-ingripanden omkring 64 000 årligen (siffra från 2010). Omräknat betyder det att 256 000 polistimmar används till att ta hand om överförfriskade människor i Sverige varje år. Eller uttryckt på ett annat sätt: 142 heltidstjänster.

I uträkningarna är enbart tiden för just LOB-ingripanden medräknade, inte annan brottslighet som är förknippad med alkohol.

Mer från Accent