Krönika

Ulrica Ambjörn: Se upp för den tredje vågen

Först tas medierna över. Sedan utpekas en minoritetsgrupp i samhället som syndabockar. Därefter står underminering av civilsamhället och rättsstaten på tur. Så ser mönstret ut i de demokratiska stater i världen som utvecklas mot diktatur. Forskarna kallar det för autokratisering, det vill säga motsatsen till demokratisering.

Det är beska bud som levereras i A third wave of autocratization is here: what is new about it?, där forskare vid Göteborgs universitet genomfört den första studien av autokratisering från 1900 fram till idag. Studien omfattar 450 indikatorer på demokrati, och mäter allt från yttrandefrihet och val, till mediernas och det juridiska systemets oberoende.

Under perioden 1993–2017 försämrades demokratin i 39 länder. Och till skillnad mot blodiga kupper så är det idag folkvalda som står bakom den gradvisa och jämförelsevis diskreta förändringen till mer auktoritära samhällen. Studiens författare, forskarna Staffan I Lindberg och Anna Lührmann har ringat in 22 länder som just nu ligger i farozonen att bli mindre demokratiska. Och det handlar inte om små länder, utan bjässar som USA, Indien, Turkiet och Brasilien.

Studiens slutsats är att vi lever under den tredje stora vågen av autokratisering som sveper över världen. Alla människor vill inte ha demokrati. Vi som vill ha det måste vara beredda på att försvara den. För en demokratisk folkrörelse som IOGT-NTO är det en angelägen uppgift.

Mer från Accent