Covid 19

Johnny Mostacero: Vi vill se action, Folhälsomyndigheten!

Ett år går fort och snart kan vi lägga 2020 bakom oss. Ett år som på grund av coronapandemin får bära epitetet ”Skitåret 2020”. Året som blev allt annat än förväntat, men också ett år av nytänk, utveckling, och massor av möjligheter att använda och testa den digitala teknik som finns till vårt förfogande. Efter en relativt lugn sommar avseende smittspridningen av covid-19 rullar nu en andra våg över Europa.

Genom evolutionen har vi människor blivit anpassningsbara. I det ingår att glömma det som varit jobbigt, ta nya tag och gå vidare. Bra egenskaper som gör att vi är i ständig utveckling, men som också kan innebära en fara genom att vi utsätter oss själva och andra för onödiga risker.

Att risktagande har en tydlig koppling till alkohol och berusning ser och förstår vi som organisation. Strax innan denna krönika trycktes kallade regeringen till en presskonferens där de tillkännagav att de kommer begränsa tiderna för alkoholservering till 22.00. Ett bra förslag som fokuserar på en av de riskfaktorer för smittspridning som alkoholservering sena kvällar och nätter inneburit. Samtidigt är vi tydliga med att detta bara är ett första steg.

”Vi anser att Folk­­hälso­myndigheten, FHM, bör ta större hänsyn till alkoholens roll under pandemin.”

Fler åtgärder kan komma att behövas. Inte minst då risken är att problemen flyttas från krogar och nattklubbar till andra miljöer. Vi anser att Folkhälsomyndigheten, FHM, bör ta större hänsyn till alkoholens roll under pandemin. De har varit väldigt tydliga med att rökning och övervikt är riskfaktorer, men duckar för alkoholens roll. Frågan vi ställer oss är om FHM helt enkelt inte ser det som sitt uppdrag att prata om alkohol och dess inverkan under en pandemi? De tar ett stort och omfattande ansvar för smittskyddsfrågor, men vi kräver mer av dem i alkoholfrågan.

IOGT-NTO lyfter alkoholens roll under pandemin i flera sammanhang och särskilt stolt är jag över den internationella forskargruppens kommande rapport om alkohol och covid-19. Forskningsbaserad fakta som vi kan förmedla vidare och använda i vårt alkoholpolitiska påverkansarbete.
Eftersom detta är årets sista krönika vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2021. Må det bli ett år då vi får kontroll på pandemin och demokratins vindar friskt får blåsa över världen.

Mer från Accent