Krönika

Johnny Mostacero: Höj alkoholskatten med 5 procent

I dag är det inte vilken dag som helst, det är torsdagen då Kristi Himmelfärds dag infaller. En dag som vi sedan 1925 även har firat som vår egen högtid. Initialt under benämningen Nykterhetsfolkets dag, men sedan 1940-talet under namnet Folknykterhetens dag. Engagemanget denna högtidsdag har sett olika ut, och när vi i mitten av 1990-talet såg att aktiviteterna började avta så ställdes vi inför vägvalet att avveckla eller att utveckla dagen. Det blev det sistnämnda – med den stora skillnaden att vi istället för att fira en enda dag började kampanja under hela veckan. Det blev succé, engagemanget ökade kraftigt och har sedan dess varit stabilt.

När allt är som vanligt firar vi Folknykterhetens vecka genom mängder av fysiska möten av olika slag. Alltid med tydligt fokus på aktuella alkoholpolitiska frågor. Vi arrangerar politikerfrukostar och luncher, skriver debattartiklar och insändare. Vi driver kampanjer och samlar in namnunderskrifter. 

I år blir det inte som vanligt, då vi på alla sätt följer och anpassar vår verksamhet efter myndigheternas rekommendationer på grund av den rådande coronapandemin. 

”Som en modern traditionell folkrörelse använder vi den digitala teknik som står till buds.”

Men samtidigt som vi ställer in så ställer vi också om. Vi som medlemmar skriver precis som vanligt alkoholpolitiska insändare och debattartiklar och vi samlar in namnunderskrifter. Kulturarrangemang och andra aktiviteter där vi normalt sett samlar stora skaror arrangeras istället digitalt. Vi lagar helt enkelt efter läge, och som en modern traditionell folkrörelse använder vi den digitala teknik som står till buds.

Under årets Folknykterhens vecka uppmärksammar IOGT-NTO årets forskningsrapport som har temat alkohol, graviditet och spädbarns hälsa. Vi gör det bland annat genom att låta allmänheten skriva under vår namninsamling för inrättandet av ett nationellt kompetenscenter för barn med alkoholskador. Vi kommer att lämna över namninsamlingen till regeringen, och ju fler som skriver under desto större blir möjligheten att förverkliga centret. 

”Vi ser tydliga exempel på att politiker, beslutsfattare och en lobbande alkoholindustri som under pågående pandemi tar tillfället i akt att underminera vår svenska alkoholpolitik.”

Tyvärr måste jag medge att det under denna pandemi blir väldigt tydligt att vi behövs mer än någonsin. Jag ska nämna ett par exempel som sätter fingret på vad det är som sker:

Vi ser tydliga exempel på att det finns politiker, beslutsfattare och en lobbande alkoholindustri som under pågående pandemi tar tillfället i akt att underminera vår svenska alkoholpolitik. Bland annat genom att lägga fram förslag på att restauranger ska få tillåtelse att sälja alkohol till beställd mat för hemleverans. Något som står i motsatsförhållande till vad gällande lagstiftning medger. 

Ett annat exempel är att frågan om gårdsförsäljning återigen är högaktuell. Detta genom att kreativa politiker – trots att frågan utretts två gånger och en tredje utredning är på gång – ändå fortsätta driva frågan att försäljning på mikrobryggerier och vingårdar ska tillåtas. Vi värnar självklart också våra restauranger och känner stor sympati med alla företagare som skoningslöst drabbas av coronapandemin. Men vi kan aldrig acceptera att genomföra ekonomiska räddningsaktioner där folkhälsan åsidosätts och köpslås med. Det är sorgligt att ännu en gång behöva se politiker, beslutsfattare och en aggressiv alkoholindustri sätta näringsintressen före folkhälsa.

”Tänk om dessa kreativa politiker istället hade gjort folkhälsan, vårdpersonalen och samhället i stort en riktig tjänst.”

Dessutom vet vi att våra hjältar inom vård och omsorg går på knäna av ansträngning för att rädda liv. Och att vård och omsorg kommer att behöva stora resurser under lång tid framöver. Tänk om dessa kreativa politiker istället hade gjort folkhälsan, vårdpersonalen och samhället i stort en riktig tjänst. Så här får ni mitt och IOGT-NTO:s förslag: Höj alkoholskatten med fem procent – och fatta samtidigt beslut om att det ska ske per automatik en gång per år. Det är enkelt, effektivt och ekonomiskt rätt att genomföra. 

Men nu är läget som det är och vi fortsätter oförtrutet att göra allt vi kan för att påverka i rätt riktning. Vi fortsätter att stå raka i ryggen för vår svenska modell med en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik, och vägleds av våra grundsatser om demokrati, solidaritet och nykterhet. Tre ord som återigen är högaktuella och gör oss som organisation fortsatt viktiga och relevanta. 

”Avslutningsvis vill jag utmana dig att göra som jag: Att på valfritt sätt kontakta tre vänner inom vår rörelse som jag inte hört av på länge.”

Avslutningsvis vill jag utmana dig att göra som jag: Att på valfritt sätt kontakta tre vänner inom vår rörelse som jag inte hört av på länge. Detta för att säga att jag saknar dem ännu mer nu när det inte är möjligt att ses. 

Jag vill också tacka alla som tillsammans med oss står upp för vår svenska alkoholpolitik, för demokrati och solidaritet. Och jag vill skicka en hälsning till dig som medlem: Känn att du är viktig för IOGT-NTO och låt oss tillsammans fortsätta vår kamp för en bättre värld för alla. Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena. 

Glad folknykterhetens dag!

Mer från Accent