Krönika

Jens Wingren: Okritiska medier gynnar droglobbyn

Svenska medier är fortsatt pigga på att skriva om de hälsofördelar som alkoholen kan ge. Kanske handlar det om att skriva vad man tänker sig att läsarna vill läsa, eller en vilja att bekräfta sin egen världsbild. Oftast handlar det om fördelar för hjärtat hos äldre personer. Under sommaren konstaterade till exempel en studie att ett litet glas vin om dagen kan kopplas till en god hjärthälsa. Men då handlar det alltså om ett glas. Litet dessutom.

Vad de hederligare medierna som rapporterar detta nödgas erkänna längre ner i sina artiklar om detta ämne är att den begränsade hälsofördel som en mycket liten alkoholkonsumtion eventuellt skulle kunna ge vissa personer inte väger upp övriga skador av alkohol.

Andra studier som omskrivits under sommaren har återigen pekat på att även en mycket måttlig alkoholkonsumtion höjer risken för att utveckla cancer.

Visst längtar vi efter att få läsa positiva nyheter efter ett och ett halvt år av pandemi. Visst vill vi alla få bekräftat att det sätt vi lever på ändå är det bästa. Och det finns ett visst samband mellan mycket måttlig alkoholkonsumtion och god hjärthälsa, även om det inte går att isolera den hälsofördelen till alkoholkonsumtion (det finns många mellanliggande faktorer som kan spela in). Men hederlighet i rapporteringen om alkoholens konsekvenser för hälsan kräver oavsett det ett större sammanhang.

”Det är tveksamt om man kan ta något som Aureum påstår att de ska göra för en nyhet.”

Samma besvikelse över brist på sammanhang uppstår i mig när jag ser att flera medier under sommaren återpublicerat Aureum Lifes uppgifter om att deras nyhetssajt Cannabis i fokus ska börsnoteras. Även här finns ett sammanhang, en historik, som är relevant för rapporteringen.

Aureum Life har tidigare fått publicitet för att de sagt att de skulle producera Sveriges första cannabissnus – vilket ännu inte hänt, att de skulle anställa cannabisodlare till sin anläggning i Grekland – som ännu inte existerar, och att de skulle arrangera Sveriges största cannabiskonferens ––som inte blev av. Det är därför tveksamt om man kan ta något som Aureum påstår att de ska göra för en nyhet.

Att Dagens media återger ett uttalande där Aureum Lifes VD säger att man lyckats rekrytera ” talanger och experter på media och nyhetsrapportering” känns också märkligt när den enda person som namnges på Cannabis i fokus redaktionssida är en före detta piratpartist och cannabisaktivist. Expertisen på nyhetsrapportering lyser med sin frånvaro, vilket också märks i materialet som publiceras på sidan. Du kan läsa mer om Aureum Life här.

Nu tar vi nya tag inför hösten. Kanske kan alla vi som jobbar med nyhetsförmedling anstränga oss lite extra för att göra nyhetsflödet mer nyanserat och korrekt.

Mer från Accent