Ungas drickande

Jens Wingren: Allt måste inte alltid bli sämre

Jag har tidigare skrivit om att droger är ett ämne som kan väcka starka känslor. Det finns vissa ämnen som jag numera kan förutse kommer att väcka reaktioner. Konstigt nog är ett av de ämnena ungdomars minskade drickande som vi skrivit en hel del om tidigare.

När siffror från vår senaste reportageserie spreds på Twitter tog ifrågasättandena fart. CAN:s skolundersökningar som genomförts sedan
1970-talet och tydligt visar på en nedgång i ungdomars alkoholkonsumtion
kan bara inte stämma ansåg kritikerna.

”Att den nedåtgående trenden hållit i sig i 20 år verkar inte övertyga.”

Ungdomar är tydligen mindre ärliga nuförtiden enligt flera twitteranvändare. Att den nedåtgående trenden hållit i sig i 20 år och går att se över hela västvärlden verkar inte övertyga. Men det är inte bara twittertrollen som går loss.

”Det är för att de knarkar istället”, eller kommentarer av liknande innebörd kommer allt som oftast från medlemmar i nykterhetsrörelsen. Men det
argumentet är inte heller sant. Färre niondeklassare har testat, eller använt, narkotika under den senaste månaden nu, jämfört med 1971 när mätningarna började.

”En reflex hos många att inte tro att något faktiskt skulle kunna röra sig i rätt riktning.”

Det verkar nästan finnas en reflex hos många att inte tro att något faktiskt skulle kunna röra sig i rätt riktning.

Har vi investerat för mycket i en berättelse där allt går åt helvete för att vilja tro att ungdomar idag är mindre intresserade av droger? Känner vi ett sting av existentiell ångest när allt fler blir nyktra, men IOGT-NTO:s medlemsantal ändå sjunker? Eller handlar det om en äldre generation som omöjligt kan acceptera att det finns områden där yngre faktiskt är klokare än vad de själva var?

Mer från Accent