Krönika

Eva Ekeroth: Dags för minimipriser även i Sverige?

Minimipriser har prövats framgångsrikt ibland annat i Skottland och Australien. Bland nyheterna på forskningssidorna kan du till exempel läsa hur alkohol­relaterade överfall och angrepp minskade med 26 procent när minimipriser infördes i Nordterri­toriet i Australien.

I en rapport från 2017, som Systembolaget beställt, visar ett internationellt forskarteam att minimipriser skulle få stor effekt även i Sverige. Den kanadensiske forskaren Tim Stockwell, som ledde forskarteamet, var förvånad över hur stor effekt införandet av minimipriser skulle ha.
– Den forskning som finns visar att det är den billigaste alkoholen det är mest effektivt att åtgärda, säger han.

Hans förvåning grundar sig på att han, liksom många andra, inte trott att minimipriser skulle ha någon större effekt i ett land som Sverige där priserna på alkohol är högre än i de flesta andra länder på grund av den höga skatten.

Men nu vill Systembolaget börja sälja lågprisöl. Från sina leverantörer har de efterfrågat en ljus lager som inte ska kosta mer än 6,90 kronor för kunden. Det kan jämföras med att en 33 cl burk Coca cola kostar 8,50, en burk Ramlösa 6,50 och en 50 cl flaska Stilla vatten kostar 7,90 på Ica – eller att deras billigaste folköl i 3,5 procent-klassen, Burgenfels, kostar 9,50.

Priset är det viktigaste alkoholpolitiska instrumentet. I Sverige har vi förlitat oss på alkoholskatten, som beskattar de starkaste dryckerna högst. Systembolagets utspel aktualiserar frågan om det inte är dags att införa minimipriser även i Sverige.

Mer från Accent