Covid 19

Eva Ekeroth: Beröringsskräck i coronatider

Alkohol påverkar immunsystemet negativt. Det är aldrig bra, men särskilt dåligt under en pågående pandemi. Omdömet blir också sämre efter några glas. Det minskar sannolikheten att människor håller avstånd, klarar att bedöma risker och följa myndigheternas rekommendationer. Att alkoholpåverkade personer tenderar att skrika, istället för att prata, borde vara en lika stor risk som att sjunga i kör.

Världshälsoorganisationen, WHO, gick också tidigt ut med rekommendationen att avstå alkohol under pandemin. Många länder har hörsammat uppmaningen och infört restriktioner.

Men i Sverige vill varken myndigheter eller politiker prata om alkohol i sammanhanget, trots att man kan ana att alkohol bidragit till att det varit svårt att få människor att undvika trängsel på barer, restauranger och semesterorter i Bohuslän och på Gotland. Så varför denna beröringsskräck?

”Att informera om riskerna med alkohol under pandemin är inte farligt. Tvärtom är det till och med hälsosamt.”

Att informera om riskerna med alkohol är inte farligt. Tvärtom skulle hälsovinster uppnås om folk avstod från att dricka eller minskade sin konsumtion. I andra länder har det inneburit en avlastning på sjukvården som väl behövts. En uppmaning att avstå eller minska på alkohol kan inte jämföras med ovetenskapliga råd om munskydd eller malariamedicin som kan vara skadliga om de används fel.

I Sverige har vi valt en egen väg, med färre förbud, mindre nedstängning och mer eget ansvar, men ska det även gälla alkohol så måste människor ha rätt till information om riskerna.
Bryt tystnaden så alla får möjlighet att fatta informerade beslut!

Mer från Accent