IOGT-NTO

Turbulent kring Kuggavik

Turerna kring framtiden för IOGT-NTO:s kursgård Kuggavik går vidare.

I söndags höll Kuggavik ideell förening, som äger kursgården Kuggavik i Åsa, årsmöte. Ingen från den tidigare styrelsen valdes om. I Facebook-gruppen IOGT-NTO medlem har tonläget varit upprört och det har talats om en kupp.

– Jag blev avsatt. Jag var beredd på det, men inte på att ingen annan heller skulle få vara kvar. Något liknande har jag aldrig varit med om under mina drygt sextio år i IOGT-NTO. Det började med att de ville minska antalet ledamöter i styrelsen från sju till fem. Då bad vi om ajounering av mötet och beslöt att inte ställa upp om inte alla blev föreslagna, säger Jan Linde, föreningens ordförande fram till årsmötet.

Kursgården Kuggavik har, liksom andra anläggningar av det slaget, haft betydande ekonomiska svårigheter under pandemin. Röster för att sälja gården har hörts, men efter ett stormigt årsmöte i IOGT-NTO Väst, blev ändå beslutet att Väst vill att anläggningen ska behållas.

– Nu är det de som ville sälja som sitter i styrelsen Det vore synd om det blir så. Jag tycker att vi i varje fall ska få chansen att visa hur det går ett ”vanligt” år, utan pandemi, säger Jan Linde.

I Kuggavik ideell förening är distrikten IOGT-NTO Väst, IOGT-NTO Syd, samt Älvsborgskretsen, medlemmar. I styrelsen har de tre medlemsorganisationerna haft två ordinarie ledamöter var och dessutom ersättare till dem. Ordförande har valts utöver de sex representanterna.

– Om man vill byta ut styrelsen, och det får man ju göra i en demokratisk organisation, så bör man kontakta valberedningen, men det har man inte gjort, säger Jan Linde.

Birgitta Svensson representerade valberedningen på mötet och bekräftar att hon inte blivit kontaktad före mötet.

– Jag fick inte ens presentera vårt förslag innan de sa att de vill byta ut styrelsen. Jag blev så arg att jag reste mig och lämnade mötet, säger hon.

Distrikt Syd har ingen ordinarie ledamot i den nya styrelsen.

– En av ersättarna bor i Syd, men jag vet inte vem det är. Hon är inte medlem i någon förening i Syd utan i Göteborg (Väst). Både valberedningen och distrikt Syd blev överkörda, säger Birgitta Svensson.

Per Bengtsson, ordförande i distrikt Syd, delar den uppfattningen.

– Dessvärre var jag på semester utomlands och kunde inte delta i årsmötet. Det var min första semester på två år och så kommer man hem till det här. Jag är besviken på årsmötet och hur de behandlade Syd. De sätter dit sitt eget folk och kör över valberedningen, säger han.

Inom distrikt Syd finns numera två kursgårdar, Kuggavik som ligger i Kungsbacka kommun i Halland, och Aspan som ligger i Ronneby kommun i Blekinge.

– Vi har ju haft ett samarbete mellan Kuggavik och Aspan, men nu vet jag inte hur det blir. Allt jobb vi har lagt ner har kastats på tippen. Vi hade ju meddelat att vi ville ha våra representanter kvar i styrelsen, men de bara ignorerar det. Nu är vi ju nyfikna på vad de vill göra med Kuggavik, säger Per Bengtsson.

Enligt den nyvalda ordföranden Cariina Sundström, handlade det inte om en kupp.

– Det var snarare vår plan B. Hade den avgående styrelsen presenterat en tydlig plan för hur de skulle lösa den ekonomiska situationen så hade vi aldrig gått fram med det här förslaget, säger hon.

Varför vill ni minska antalet ledamöter i styrelsen från sju till fem?

– Vi utgick för hur många som behövs snarare än representation, säger Marcus Andersson, kassör i IOGT-NTO Väst och nu även i Kuggavik ideell förening.

Har ni förståelse för att Syd känner sig överkörda?

– Ja, till viss del, men som det blev nu stod ju inte deras representant till förfogande. 

Marcus Andersson säger att det varit en turbulent vår för Kuggavik.

– Vi blev oroliga för ekonomin. De har signalerat att likviditeten varit dålig och bett om pengar och lån under våren. Sedan tog de tillbaka frågan och lånade av en privatperson i stället. Inför mötet fick vi varken valberedningens förslag eller någon årsredovisning utskickad. Den gamla styrelsen presenterade inte heller någon budget för årsmötet. Det var inte tydligt hur de skulle reda upp ekonomin. 

Cariina Sundström fyller i:

– Vi förstod att bokningsläget var gott inför sommaren, men fick ingen klarhet i vad det innebär. Kommer det att ge tillräckligt med intäkter för att klara vintern också? En sådan här anläggning drar främst in pengar på sommaren, men det kostar att ha hus. Jag bor själv i villa och vet att man alltid måste ha en buffert för renovering och reparationer, säger hon.

Såväl hon som Marcus Andersson betonar att Carl Wennerstrand och Hanna Rönnmark, som är anställda på Kuggavik, gör ett utmärkt jobb.

– De är fantastiska, men vi måste få en uppfattning om vad som behöver göras och vad vi ska ha Kuggavik till, säger Cariina Sundström.

– Ingen tycker att det som görs på Kuggavik är dåligt, eller att det inte skulle ligga i linje med rörelsens uppdrag, men det måste gå runt, påpekar Marcus Andersson.

Enligt Cariina Sundström finns inget syfte med Kuggavik presenterat.

– Skulle vi förstå varför distriktet ska stötta med pengar skulle det antagligen vara en annan sak. Är det för att flyktingar ska få åka på läger, för att driva ett socialt företag, eller är det för att medlemmarna ska ha någonstans att åka på semester?

Så vad vill ni i den nya styrelsen med Kuggavik?

– Vi behöver först sätta oss in vad som behöver göras och hur vi ska finansiera det. Det finns ett föreläggande från Räddningstjänsten som innebär att sju brandtrappor måste installeras. Vi måste titta på vad det kommer att kosta att åtgärda det. Vi ser inget egenvärde i att sälja Kuggavik, men ska man driva verksamhet måste den ju gå runt. Finns det en möjlighet att vända detta och undvika en konkurs så ska vi göra det, säger Marcus Andersson.

Mer från Accent