Covid 19

Pandemin driver på digitalisering

Pandemin har förändrat, men inte stoppat, IOGT-NTO-rörelsens arbete i östra Afrika.

I en halvårsrapport skriver Östafrikakontoret att det i 13 av 14 pågående projekt har gjorts framsteg trots pandemin. Men sammanhanget de verkar i är komplicerat.

– Det finns inga vaccin tillgängliga. På hela kontinenten är det bara 3 procent av befolkningen som blivit vaccinerade mot covid-19, säger Brenda Mkwesha, chef för IOGT-NTO-rörelsens regionkontor i Östafrika.

Brenda Mkwesha. Foto: Alamin Mutunga

Nedstängningar har också gjort att man behövt anpassa arbetet.

– Rwanda och Uganda har varit helt och hållet nedstängda, och det har även funnits begränsningar i Kenya. Burundi och Tanzania har inte haft några nedstängningar, säger Brenda Mkwesha.

Trots detta har samarbetsorganisationerna fortsatt sitt arbete. Många har upptäckt vikten av verka online.

I Uganda har två av IOGT-NTO:s samarbetspartners gått över till att främst jobba via sociala medier på grund av pandemin. Det är Uganda Alcohol Policy Alliance, som riktar sig till politiker och makthavare, samt Uganda Girl Guides Association, som riktar sig till unga kvinnor. Båda organisationerna rapporterar att de tycker att det gått bättre än förväntat att nå ut via sociala medier, men att man ännu inte lyckats få fram exakta siffror på hur brett man nått ut. Uganda Policy Alliance har under pandemin arbetat för att utforma och få igenom den nya alkohollag som skulle träda i kraft i landet i början av september, men som i skrivande stund skjutits upp. Uganda Girl Guides Association har fortsatt att rekrytera lokala representanter och startat upp nya lokala grupper.

Men om aktiviteten ska flytta ut på nätet så behöver flera samarbetsorganisationer också tillgång till fler datorer, telefoner och bättre internetanslutning. Möjligheten och kunskapen att delta digitalt behöver också finnas i de samhällen som man vill nå ut till.

Även ämnesmässigt har arbetet skiftat fokus och mycket krut har fått läggas på att upplysa om samspelet mellan alkohol och covid-19.

– Det har spridits myter om att man ska kunna skydda sig mot covid-19 med hjälp av alkohol, och det är något som våra partners behövt jobba emot under pandemin, säger Brenda Mkwesha.

Under pandemin har IOGT-NTO-rörelsens Östafrikakontor flyttat från Arusha till Dar es Salaam i Tanzania. Som så många andra under pandemin har de anställda jobbat hemifrån under långa perioder och större möten med samarbetspartners har fått skjutas upp eller genomföras digitalt. Vissa uppföljningar av pågående projekt har också fått genomföras digitalt.

Framöver behöver flera problem som uppstått i samband med pandemin tacklas. Ekonomiskt har pandemin lett till att många blivit av med sina jobb och vissa har då vänt sig till att tillverka alkohol hemma och sälja. Andra försörjningsmöjligheter behövs därför. Dessutom förväntas en ökning av psykisk ohälsa. Detta är också något som behöver tas tag i för att motverka en ökning av alkoholdrickande som en form av självmedicinering. Från Rwanda rapporteras en kraftig ökning av alkoholförsäljningen under pandemin, vilket lett till mer våld mot kvinnor och barn, fattigdom och psykisk ohälsa.

Ett annat problem är att vikande ekonomi världen över lett till att andra biståndsorganisationer dragit sig ur vissa projekt.

– Vi har organisationer som är rätt ömtåliga för att andra givare försvunnit och vi står kvar som enda finansiär, säger Gunnar Lundström, tillförordnad chef på IOGT-NTO-rörelsens internationella avdelning.

Idag är alla IOGT-NTO:s anställda på internationella avdelningen vaccinerade mot Covid-19, även de som bor i delar av världen där vaccinationer i allmänhet inte är lättillgängliga.

– Det har vi bekostat via privata vårdgivare. Så nu kan våra anställda börja resa igen. Vi har just nu en anställd som besöker ett projekt i västra Kenya, som vi kanske inleder ett Världens barn-projekt med.

Mer från Accent