Covid 19

Tufft för ideella ungdomsföreningar

8 av 10 ideella ungdomsföreningar uppger att pandemin har försämrat deras möjligheter att bedriva verksamhet. Det gäller även UNF, som ändå ser ljust på framtiden.

Mindre intäkter, färre medlemmar och sämre möjligheter att bedriva påverkansarbete. Det är verkligheten för många ideella föreningar enligt en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 

Majoriteten, 82 procent, av föreningarna i undersökningen uppger att pandemin har påverkat deras möjligheter att bedriva verksamhet negativt. Varannan förening, 51 procent, uppger att möjligheten att bedriva verksamhet har påverkats mycket negativt. 

Hur ser det ut för UNF:s del?

– UNF:S verksamhet har gått ner på grund utav att vi inte har kunnat rekrytera nya medlemmar. Det har också varit svårt att ställa om verksamheten lokalt och regionalt eftersom den verksamheten huvudsakligen är fysisk och är svår att ersätta med något annat. Våra föreningar har ändå gjort tappra försök som har lyckats i stora drag, speciellt i Umeå, säger Filip Nyman, förbundsordförande i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF.

”Jag skulle säga att vi har kunnat få en push i påverkansarbetet då det är lättare att göra för medlemmar.”

Filip Nyman

55 procent av föreningarna i enkäten säger att deras möjlighet att bedriva påverkansarbete har påverkats negativt av pandemin. 

Hur har UNFs påverkansarbete fungerat?

– Vårt påverkansarbete är redan ganska digitalt. Det flesta medier är digitala idag och det är där vi verkar. Jag skulle säga att vi har kunnat få en push i påverkansarbetet då det är lättare att göra för medlemmar. Vi har jobbat med att sänka trösklarna för medlemmar som vill jobba med påverkan och det har funkat. 

Ungefär 44 procent av föreningarna svarar att antalet medlemmar i föreningen har påverkats ganska, eller mycket negativt av pandemin. 17 procent svarar att antalet medlemmar har påverkats mycket, negativt senaste året, vilket gäller även UNF. 

Hur ser ni på värvningen framöver?

– Vi ser ljust på framtiden. Våra anställda och våra ideella är hungriga på att komma ut i skolor och hitta fler som vill slåss för en värld fri från droger!

51 procent av föreningarna uppger att deras ekonomiska situation har påverkats negativt av pandemin. 

Hur har UNFs ekonomi påverkats?
– UNF:s ekonomi har inte förändrats så mycket. Det som förändras är alltid bidraget från Miljonlotteriet, men vi fick ökade medel från MUCF förra året och det täcker upp där det behövs.

Mer från Accent