Nyktra hus

Nyktra hus får pengar från Boverket –Åte får 500 000

Sex av Våra gårdars medlemsföreningar får dela på 2,4 miljoner kronor för att rusta sina hus. Mest får Åtegården, som i februari brann ned till grunden.

Föreningens ordförande Steffan Vestlund har tidigare berättat i Accent om branden, och om planerna på att bygga en ny samlingslokal för IOGT-NTO-medlemmarna i Åte utanför Örnsköldsvik.

– Jag är jätteglad för att vi beviljats bidrag från Boverket och för att kommunen och andra ställer upp för oss. Många har hjälpt oss, föreningar och privatpersoner som gett pengar till insamlingen, och vi vill tacka alla, säger han.

Från Boverket får föreningen nu 500 000 kronor, ett bidrag som kräver medfinansiering av kommunen. I Åtes fall Örnsköldsviks kommun, som bidrar med ytterligare 300 000 kronor. Till detta har IOGT-NTO:s föreningslokalfond beviljat 300 000 kronor i bidrag.

Efter branden, som var anlagd av två män som nu dömts, startade IOGT-NTO:s distrikt Mitt dessutom snabbt en insamling till förmån för återuppbyggnaden. Den har i dagsläget samlat in 197 862 kronor.

– En enskild förening i mellansverige har skänkt 100 000 kronor, och en förening här i distriktet diskuterar också att skänka ett större belopp, säger Olle Häggström, ordförande i IOGT-NTO Mitt, och fortsätter:

– Hur mycket som behövs i slutändan vet vi ju inte, men man har ju kommit en bra bit på väg. Försäkringsbolaget går in med drygt sex miljoner. Föreningen hade tur på de sättet att de låg inne med en ansökan hos Boverket på sin gamla lokal, som de fick omvandla.

En period diskuterades att föreningen skulle förvärva en annan fastighet och renovera den. Men det föll på grund av av sämre ersättning från försäkringsbolag och att det var svårt att lösa parkeringsfrågan. Nu är man helt inställd på att bygga nytt, och skall strax söka bygglov.

– Det har varit en lång resa. Vi vet inte hur lång tid det kommer att ta att få bygglov så det blivit förseningar på grund av pandemin, och virkespriserna har också gått upp mycket. Men vi hoppas att det löser sig, så för tillfället ser jag ljust på framtiden, säger föreningens ordförande Steffan Vestlund.

Mer från Accent