IOGT-NTO-rörelsen

Ny ledning på Tollare

IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare får ny ordförande och flera nya ledamöter i sin styrelse. En ny rektor ska också tillsättas.

Som Accent skrivit om tidigare har Tollare folkhögskola i Nacka, öster om Stockholm, stora ekonomiska problem. Den förre ordföranden Erik Wagner Sobelius larmade om en stor underhållsskuld.

Till årets stämma valde han att inte ställa sig till förfogande för omval

– Jag meddelade valberedningen att uppdraget är för omfattande för att gå ihop med min livssituation just nu, säger han.

Till ny ordförande valdes Åke Marcusson, tidigare rektor på Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV.

– Det var tråkigt och lite oväntat att Erik valde att kliva av. Erik har vi haft stor nytta av och hoppas att kunna ha även framöver. Åke Marcusson är väldigt kunnig och känner väl till Tollare. Han har dessutom en ekonomisk kompetens vilket många gånger saknats tidigare, säger Mats Gunnarsson, ledamot i Tollares styrelse sedan förra stämman, 2019.

Inte heller Tollares rektor, Anna Eriksson, blir kvar. Sista november gör hon sin sista arbetsdag.

– Anna Eriksson har mycket kunskap och höga ambitioner, men vi drog åt olika håll och var inte överens om hur vi ska ta skolan framåt, säger Mats Gunnarsson.

En ny tillförordnad rektor kommer att utses inom kort, tills en ordinarie är på plats.

En genomgång av allt som behöver göras med byggnaderna har genomförts.

– Vi har fått mycket hjälp av Våra gårdars vd, Simon Svensson, för att ta reda på vad som är mest akut. Sedan behöver vi snabbt få fart på konferensverksamheten, som i princip legat nere under pandemin. Vi har anlitat en extern konsult som ska titta på den långsiktiga bärigheten på verksamheten. Som det varit tidigare har folkhögskolan subventionerat de övriga delarna, när det egentligen skulle vara tvärtom.

Han tror att den utåtriktade verksamheten kan skapa mervärden för hela organisationen.

– Får vi hit andra organisationer som lägger sina utbildningar här, och gillar Tollare, så kanske vi kan hitta andra saker att samarbeta kring. Då får vi inte bara ekonomiska vinster, säger han.

De har också anlitat mäklare för att värdera fastigheten.

– Fastigheten är ju ganska stor och ligger i ett extremt attraktivt område, men det bokförda värdet är bara några miljoner. Det gör att vi inte får låna pengar från banken. Nu ser vi över om den kan värderas upp. Vi har också tittat på att eventuellt sälja tomter. Det handlar i så fall om den nya parkeringen, upp mot de nya bostadshusen, och ett område nära Kamratvägen. 

För inte allt för länge sedan låg Tollare för sig självt, med skog runt omkring. Nu har mängder av bostäder byggts i närområdet.

– Vi har en ny närmarknad. Det märktes inte minst på alla lunchgäster vi hade före pandemin. Den var väldigt populär.

Ändå gick den back ekonomiskt.

– Den kommersiella skolningen var nog för dålig. Det gäller att hitta en balans. Man får inte vara för snäll. Alla fick ta så stora portioner de ville, men varje portion måste ju löna sig. 

Framöver tror han ändå att boende i området kan ge ett gott tillskott.

– Många jobbar hemifrån och tröttnar kanske på sin egen mat. Kommer de hit och hämtar en matlåda får de en promenad på lunchen också.

Han tycker att Tollare är värt att kämpa för.

– Skolan ligger ju fantastiskt. I somras åkte jag skärgårdsbåt från Stockholm till Sandhamn. Båten gick förbi utanför Tollare och guiden pekade ut skolan och berättade att det var IOGT-NTO:s folkhögskola. Det vore märkligt om vi inte kunde använda den som vårt skyltfönster utåt.

Trots alla bekymmer tror han på Tollare.

– Om du hade frågat mig för en månad sedan hade jag varit betydligt mer pessimistisk än idag. Men nu känns det som vi har kommit en bit på väg. Vi har fått ihop en ny styrelse och vi har en massa duktig personal. Det är verkligen en spännande resa vi har framför oss.

Mer från Accent