Lucas Nilsson. Foto: Pressbild, Spektra

Lucas Nilsson: Vår rörelse bygger på tillit

Lucas Nilsson, förbundsord­för­ande i IOGT-NTO, tycker att det viktigaste för att skapa tillit är att fokusera på det gemensamma.

– Det vi har gemensamt är att vi strävar efter ett samhälle och en värld utan droger. Det är ju därför vi alla är medlemmar. Det är det som lägger grunden för allt vi gör, säger han.

– För mig har IOGT-NTO en otroligt positiv människosyn. Vi utgår från att människor vill väl. Det är därför som vi genom demokratiska processer ger människor förtroendet att leda föreningar och verksamheter. Vi säger: du har vårt förtroende, vi litar på dig. Hela vår rörelse bygger på tillit och tilltro.

Enbart den nyktra gemenskapen tror han inte räcker.

– Gemenskap är oerhört viktig, men lika söker ofta lika, och då blir det lätt bubblor. Det som är så häftigt med ideellt engagemang är att förenas kring en idé som är större än oss själva. Jag vet inte hur många människor jag blivit vän med genom IOGT-NTO som jag aldrig annars hade haft något gemensamt med. Vårt engagemang förenar oss. Så spräcks bubblor.

”Engagemang är inte ett nollsumme­spel där vi ska slåss om utrymmet. Snarare kan vi inspirera varandra till mer engagemang.”

Lucas Nilsson

Nya verksamheter kan ibland känna att de inte ges utrymme. Hur ska de rymmas utan att de gamla känner sig undanskuffade?

– Engagemang är inte ett nollsumme­spel där vi ska slåss om utrymmet. Det blir inte mindre plats för det jag vill göra för att det startas nya verksamheter och föreningar. Snarare kan vi inspirera varandra till mer engagemang. Men då krävs att vi utgår från tillit och varandras välvilja. Vi vill ju alla åt samma håll – ett nyktrare samhälle. 

En folkrörelse med andra ord.

– Jag är stolt över att vara ordförande i en organisation som lockar unga och gamla, människor som kommer från landsbygd och storstad, har varit nyktra hela livet eller nyss blivit det, har normbrytande attribut eller helt saknar sådana, är födda i ett annat land eller svenskar sedan generationer tillbaka.
En folkrörelse består av folk, och folk är olika. 

”Det ligger en sådan kraft i ordet förening: att olika personer och perspektiv förenas.”

Lucas Nilsson

Bredden är IOGT-NTO:s styrka, anser Lucas Nilsson.

– Det ligger en sådan kraft i ordet förening: att olika personer och perspektiv förenas. Bland våra medlemmar finns en bredd av erfarenheter. När många olika grupper ska samsas kan det uppstå friktion. Om någon blivit misstänkliggjord eller blivit dåligt behandlad behöver vi göra något åt det, men i grunden är friktionen positiv. Det är den som leder till organisationens utveckling. 

Mer från Accent