Covid 19

Kärvt för IOGT-NTO:s samlingslokaler

IOGT-NTO:s föreningshus drabbas hårt av pandemin. Inför förra hösten hade ordenshuset i Umeå 19 bokningar - i höst en enda.

Birgitta Jacobson, verksamhetsutvecklare för IOGT-NTO:s ordenshus i Umeå, har tagit en skärmdump på höstschemat för i år och jämför med förra året. Resultatet är tydligt: 2019, 14 bokningar, 2020, 1 bokning. 

– Efter 15 mars blev det total tvärnit, på grund av corona. De flesta återkommande aktiviteterna bokades som vanligt inför hösten – nu avbokas de allt eftersom, säger hon.

Som tur är för ordenshuset Umeå har de fasta hyresgäster och därmed intäkter som täcker driften och fasta kostnader. Men den verksamhet som sker i samlingslokalerna finansierar resten.

– Vi kan i värsta fall förlora uppåt 150 000 kronor i år. Det är pengar vi brukar använda till bland annat reparationer, och de utgör vår buffert, säger Birgitta Jacobson.

”Jag är rädd att många kommer tvingas lägga ner, och säljas.”

Birgitta Jacobson

Det krävs en hel del för att underhålla ett hus från 1901. I år är den stora investeringen att måla om och reparera fasaden. Men de har bara råd att måla om två av husets sidor – och med minskade inkomster kommer det att dröja innan det finns pengar att göra färdigt resten av huset.

– Där sitter vi nu. Vi överlever, men jag vet det finns ordenshus som inte ens kan betala fasta avgifter för el, vatten, sophämtning och liknande. Jag är rädd att många kommer tvingas lägga ner, och säljas. Vi har redan tappat så otroligt många föreningslokaler i landet. I Umeå fanns förr flera ordenshus, men nu är vi den enda nykterhetslokalen i stan, säger hon, och fortsätter:

– Om vi nu är rädda om demokratin, så behöver vi samlingslokalerna. I värsta fall är det ”highway to hell” för både husen och demokratin.  

Nyligen beslutade regeringen om nytt ekonomiskt stöd till samlingslokaler. Bidraget stärks med 20 miljoner kronor till en permanent nivå på 52 miljoner kronor från och med 2021. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin föreslår man dessutom att 75 miljoner kronor tillförs 2020, och ytterligare 50 miljoner kronor under 2021. Än så länge är det oklart hur pengarna ska fördelas.

Birgitta Jacobson tycker att det är bra med mer pengar, men än så länge är ovissheten stor om hur och när pengarna kommer.

– Och som vanligt kommer det inte att räcka för alla. Boverket behöver akut pumpa ut pengar till drift – en överlevnadspeng, anser hon.

Däremot tycker Birgitta Jacobson inte att det är förbundet IOGT-NTO:s uppgift att rädda föreningslokalerna.

– De har ju inte heller pengar. Då måste medlemsavgiften höjas. Men förbundet skulle kunna stötta Våra gårdar och trycka på för pengar från Boverket. Något annat begär jag inte av dem, säger hon.

”När det är kris börjar var och en se om sitt eget hus. Men vi ska ju stå för solidaritet.”  

Birgitta Jacobson

Hon tycker också att fler borde vara solidariska inom hela nykterhetsrörelsen och hyra lokaler av sina egna.

– Nu ”konkurrensraggar” vissa studieförbund efter kunder och erbjuder lägre eller gratis hyra. När det är kris börjar var och en se om sitt eget hus. Men vi ska ju stå för solidaritet.  

Hon liknar det vid att alla vill att den ”mysiga lilla butiken nere i byn” ska vara kvar, men ändå fortsätter alla att handla billigare på stormarknaderna.

– Det är samma resonemang. Ska vi ha kvar våra lokaler, där vi får sätta villkoren, måste vi hålla våra aktiviteter i våra egna lokaler – och inse att det inte är gratis.

Mer från Accent