Covid 19

Kalle Dramstad: Så kan du påverka EU:s alkoholpolitik

Pandemin stoppar inte IOGT-NTO-rörelsens påverkansarbete i EU. ”Under kriser vaknar många lobbyaktörer”, säger Kalle Dramstad, politisk sekreterare.

Pandemin har stängt ned mycket verksamhet de senaste månaderna. Enligt Kalle Dramstad, IOGT-NTO-rörelsens politiska assistent i EU-frågor med placering i Bryssel, har politiken har ställt om rejält under våren.

– Många frågor har pausats helt och hållet, och man har nästan bara fokuserat på coronapolitik. Allt som inte varit absolut brådskande har lagts åt sidan. I en sådan situation måste påverkansarbetet också vara redo att ställa om, säger han.

I utbrottets början var det svårt att fortsätta med det vardagliga arbetet. Politiker visste inte vad som skulle ske härnäst, och de flesta väntade på något slags nytt normalläge. Ett läge Kalle Dramstad nu anser att man landat lite mer i.

– Men i kriser vaknar många lobbyaktörer till, de ser att en kris även är möjlighet till en förändring och många tar sin chans, så även alkoholindustrin. Därför har jag också jobbat nationellt med att stärka upp under coronakrisen.

Framförallt urskiljer Kalle Dramstad två tillvägagångssätt som alkoholföretagen jobbat på under pandemin:

1.  De företag som vill bygga politiskt kapital och skapa goodwill, till exempel genom att tillverka handsprit. Vissa företag har hjälpt till utan att göra en stor grej av det, medan andra har skickat ut pressmeddelanden och satt sina logotyper på flaskorna.

2. Företag som satsar politiskt kapital för att få till förändring i lagstiftningen. Något som synts tydligt i Sverige, menar Kalle Dramstad, där industrin fokuserat på tre saker: att sänka skatter för småproducenter av alkohol, att öppna upp för gårdsförsäljning, samt öppna upp för hemleverans av alkohol, ofta med innebörden att indirekt avskaffa monopolet.

– Detta har återkommit i krisen, när många restauranger har det svårt. Det är större förändringar, som kanske varken gör till eller från för den enskilde företagaren de kommande månaderna. Men skapar stora problem för folkhälsa både nu och om de består efter coronakrisen, säger han.

Kalle Dramstads påverkansarbete sker just nu hemifrån. Det är mycket mejlande och online- eller telefonmöten med tjänstemän och politiker som är engagerade i de frågor som IOGT-NTO-rörelsen är intresserad av. Han omvärldsbevakar också, vilket innebär att han läser in sig på den senaste händelseutvecklingen, tar fram information, och samordnar med andra organisationer och intressenter.

Nu märker han att Bryssel är på väg att öppna upp så sakteliga, och många inom EU plockar upp de frågor som de jobbade med före pandemin. Han har bland annat fortsatt jobbet med EU:s kommande cancerplan och med frågan om införsel av alkohol över landsgränser.

– Fler politiker och tjänstemän börjar få tid att fokusera lite bredare, och i Sverige syns en liknande effekt. Vi ser fortfarande mycket fokus på corona, men jag tror att många frågor som legat stand by börjar komma tillbaka.

Mer från Accent