Medlemsutbildning

Iggis nu även Diggis

Nu finns IOGT-NTO:s medlemsutbildning Iggisen i digital form. Målet med utbildningen är att få IOGT-NTO-medlemmar att stanna kvar längre och engagera sig i rörelsen.

Varje år avslutar medlemmar sitt medlemskap i IOGT-NTO. De flesta är relativt nya medlemmar, som varit med i endast cirka två år. Det säger Malin Karlsson, verksamhetsutvecklare på IOGT-NTO:s utvecklingsavdelning:

– Många av dem har uppgett att de inte känner sig tillräckligt välkomnade och att de inte får tillräckligt med information. De har inte hittat vilka föreningar som finns, eller vilka frågor de kan engagera sig i. Det vill vi nu åtgärda.

Nya IOGT-NTO-medlemmar ska hädanefter (efter ett första välkomstmejl) få ett mejl med en länk till Diggisen, den nya digitala medlemsutbildningen.

I Diggisens olika kursavsnitt syns bland annat videor och interaktiva kort med rörelsens grundsatser. Man får även se hur förhållandet mellan förbund, distrikt och föreningar fungerar, samt lära sig fler argument mot droger. Organisationen presenteras i stora drag, exempelvis vilka drogpolitiska grupper man kan engagera sig i.

– På så sätt hoppas vi att något intresse väcks. Om vi ökar folks kunskap tror vi att de kommer vilja stanna kvar längre, säger hon.

Men Diggisen ersätter inte den väletablerade Iggisen. Även om namnet visserligen spinner vidare på studiecirkeln som finns sedan länge, så kommer den nio timmar långa Iggisen fortsätta vara en grundutbildning där man kan gå in mer på djupet och diskutera mer. Diggisen på nätet tar man sig igenom på 45 minuter, den ger en överblick men ingen fördjupning.

Malin Karlsson önskar att det funnits ett verktyg som Diggisen när hon blev medlem i IOGT-NTO för tre år sedan.

– Jag värvades och letade efter något ideellt uppdrag där jag kunde engagera mig, men hittade inget på hemsidan. Hade detta funnits hade jag kanske hittat en grupp inom det drogpolitiska som jag kunde engagera mig i, och hittat fler likasinnade, säger hon.

I slutet av Diggiskursen finns flera exempel på hur medlemmar kan fortsätta engagera sig, hur de gör för att gå med i nätverk och föreningar.

– Jag hoppas också att man känner stolthet efter att ha genomfört Diggisen. Vi vill visa att det går att engagera sig i det stora, men det räcker att göra det i det lilla, eller bara vara med i en förening, säger Malin Karlsson.

Mer från Accent