IOGT-NTO

44 nya föreningar – men färre medlemmar

Fler nya föreningar, men fortsatt medlemstapp i IOGT-NTO. Men förutsättningarna för 2020 ser bättre ut än på länge, säger förbundsordförande Johnny Mostacero.

Vid förbundsstyrelsens sammanträde i januari fastställdes antalet medlemmar i IOGT-NTO för 2019 till 25 972. Året innan, 2018, var antalet medlemmar 26 562, vilket innebär en minskning med 590 medlemmar.

 – Vi har en bit kvar när det gäller att få till en positiv medlemstillväxt, vilket innebär att vi alla har ett fortsatt viktigt jobb att göra, säger Johnny Mostacero, IOGT-NTO:s ordförande.

Han påpekar samtidigt att trots att medlemsantalet minskade totalt så växte flera distrikt: Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg och Jämtland har fler medlemmar 2019 än 2018.

– Vi kan också med tillförsikt notera att trenden med många nystartade föreningar håller i sig. Det innebär att vi 2019 kunde hälsa hela 44 nybildade föreningar välkomna till IOGT-NTO och vår nyktra gemenskap.

Sammantaget ser förutsättningarna för 2020 bättre ut än på mycket länge, menar Johnny Mostacero: 

– Men det krävs att vi fortsätter ha fokus på att välkomna nya medlemmar och erbjuda dessa en möjlighet att hitta sitt engagemang. 

Mer från Accent