Rörelse

Rörelsens samlade krafter

Borde IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund slås samman till ett? Accent intervjuar förbundsordförandena om samarbete – idag, i valrörelsen, i framtiden, och med andra aktörer.

Vid IOGT-NTO:s förbundsstyrelsemöte i januari diskuterades organisationens varumärke: Är det bra att splittra krafterna på fyra olika förbund? Skulle det inte ge större kraft att samla rörelsen med totalt 47 813 medlemmar under samma namn i ett förbund?

Accent bjöd in ordförandena i IOGT-NTO-­förbunden till ett rundabordssamtal på Klara Södra för att diskutera frågan.

– En rörelse är vi ju, men därifrån till att vara en organisation känns steget långt. Hur skulle det till exempel påverka våra möjligheter att få bidrag? säger Mona Örjes, ordförande för IOGT-NTO:s juniorförbund, Junis.

– I vissa frågor, som insamling och den internationella verksamheten fungerar vi redan idag som en organisation, medan vi i andra frågor är självständiga, säger Johnny Mostacero, ordförande i IOGT-NTO.

En gemensam organisation skulle kräva ett gemensamt namn.

– Vi har börjat nosa på frågan i varumärkesarbetet. År 2020 fyller vårt ”tillfälliga” namn IOGT-NTO 50 år. Frågan har ju varit uppe många gånger, utan att man lyckats enas. Det ligger så mycket känslor i namnet, säger Johnny Mostacero.

Johnny Mostacero. Illustration: Katarina Strömgård.

”I vissa frågor, som insamling och den internationella verksamheten fungerar vi redan idag som en organisation.”

Isabelle Benfalk, en av UNF:s två ordförande, kan se många fördelar med att vara en organisation. Men också många nackdelar.

– Det sitter så mycket identitet och samhörighet i att vara UNF:are – liksom det gör i att vara ”iggis”. Och det tror jag gagnar oss, säger hon.

Junis å sin sida går mer och mer mot att använda enbart namnet Junis.

– Att heta IOGT-NTO:s juniorförbund är inte så smidigt, särskilt inte när man jobbar med barn. Egentligen är det som att vi har två namn. Det är lite opraktiskt så jag skulle kunna tänka mig att byta, säger Mona Örjes.

Karin Wester. Illustration: Katarina Strömgård.

”Vi står på två ben – ett i nykterhets­rörelsen och ett i scoutrörelsen. Det är både bra och dåligt.”

För Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, är identiteten en komplicerad fråga.

– Vi står på två ben – ett i nykterhets­rörelsen och ett i scoutrörelsen. Det är både bra och dåligt. Vi tar mycket utbildningar från Scouterna, men sedan måste vi själva få in vår ideologi från nykterhetsrörelsen. Helnykterhet är ju det som gör NSF unikt bland scouter, säger Karin Wester, ordförande i NSF.

Och nykterhetsrörelsens värderingar sprider sig till den övriga scoutrörelsen.

– Det var väldigt imponerande att NSF lyckades få med sig hela scoutrörelsen på att genomföra en helnykter världsjamboree när Sverige var värdnation. Och att det sedan ledde till att nästa jamboree, i Japan, också var alkoholfritt, säger Mona Örjes.

– Ja, men det går inte av sig själv. I övriga scoutrörelsen har det varit okej med alkohol för dem som är över 18 år. Där har NSF fått hela svenska scoutrörelsen med på att verksamheten ska vara alkoholfri. Men det är något vi måste försvara och argumentera för hela tiden, säger Karin Wester.

– Snacka om att en liten organisation kan göra stor nytta. Vilken positionsförflyttning, inflikar Johnny Mostacero.

Många nya IOGT-NTO-föreningar, särskilt de där medlemmarna har rötter i andra kulturer, fungerar som familjeföreningar där vuxna, barn och ungdomar har gemensam verksamhet.

– En av fördelarna med ett gemensamt förbund kan vara att man gör ännu fler åldersöverskridande aktiviteter. Sådan familjeverksamhet skulle kanske få oss att känna oss mer som en enhet, säger Isabelle Benfalk.

Mona Örjes tycker att förbunden borde bli bättre på att dela information med varandra. IOGT-NTO:s yngste medlem är till exempel endast 12 år.

–Barn borde inte bli inbjudna till vuxenevenemang och få Accent hem i brev­lådan. De ska få rätt tidning, Struten eller Motdrag, och inbjudningar till arrangemang som är adekvata för dem, men idag får vi ingen information om att de här barnen finns, säger Mona Örjes.

Karin Wester utbrister:

– Då är lösningen att starta en NSF-kår! Vi har inga åldersgränser. Örebro är ett exempel där vi har nya kårer, bland annat en där medlemmarna har somalisk bakgrund. De gör familjeaktiviteter.

I år är det valår. Vad innebär det för samarbetet?

IOGT-NTO kommer att fokusera på temat alkohol och våld inför valet, men någon samverkan med de andra förbunden är inte planerad.

– IOGT-NTO har alkoholpolitiska utbildningar. Dit borde vi ha bjudit in de andra förbunden, men det har vi inte gjort. Nu ska UNF starta Debattakademin som ska ge ökad kunskap på många områden. Deltagarna kan var upp till 30 år. Det är ett exempel på att man tänker utanför sin egen organisation, säger Johnny Mostacero.

Ett annat exempel är Centrum för ideellt ledarskap som IOGT-NTO startat på Tollare folkhögskola.

– Det riktar sig till alla organisationer i civilsamhället. Det finns bara fördelar att göra sådant för hela rörelsen, säger Johnny Mostacero.

– Ja, det är ju en väldigt enkel grej att börja med, att se till att våra verksamheter är öppna för de andra förbunden, säger Isabelle Benfalk.

Mona Örjes säger att Junis inte har någon tradition att bedriva valrörelse.

– Men jag tycker att alkoholpolitik är både roligt och viktigt. När nu IOGT-NTO har bestämt vilken fråga de ska driva så kan vi som barnorganisation tillföra ett perspektiv som gör att frågan känns mer på riktigt, säger hon.

Isabelle Benfalk. Illustration: Katarina Strömgård.

”UNF har gjort det modiga valet att satsa på politik efter valet. Vi kommer att kickstarta de nya ministrarnas mandatperiod.”

I somras var Mona Örjes på en konferens i FN om våld mot barn.

– Ingen ens nämnde alkohol. Ändå vet vi att alkohol ligger bakom mycket av det våld som barn utsätts för, säger hon.

Hon tycker att det är svårt att veta hur man ska ta upp frågan i en Junis-förening.

– Men vi har tänkt utgå från demokratitänket. Val är ju en demokratifest också. Föreningarna kan till exempel bjuda in en politiker. Och så har vi gjort egna frågor till frågesportappen Kahoot, säger hon.

Kahoot är en spelbaserad inlärningsplattform. Med appen kan man själv producera egna frågor om vilket ämne som helst.

– UNF har gjort det modiga valet att satsa på politik efter valet. Vi kommer att kickstarta de nya ministrarnas mandatperiod. I vår ska vi välja en alkoholpolitisk nyckelfråga. Den ska vi sedan börja driva och kampanja kring i höst, säger Isabelle Benfalk.

Mona Örjes. Illustration: Katarina Strömgård.

”Jag drömmer om att skriva en debattartikel tillsammans med Rädda barnen eller BRIS.”

NSF är inte så aktiva i politiken påpekar Karin Wester, även om man har många medlemmar som är intresserade av alkoholpolitik.

– Vi anordnar till exempel en alkoholpolitisk helg. Men vi borde kanske vara mer politiskt aktiva. Finns det en fråga som kan vara vår? Vi kanske skulle behöva det för att stärka vår rörelseprofil, funderar hon.

Hon får snabbt hjälp av de övriga kring bordet: Alkohol i världen!

Ibland är samverkan med organisationer utanför rörelsen att föredra. Orförandena har olika favoriter.

– Jag drömmer om att skriva en debattartikel tillsammans med Rädda barnen eller BRIS. Jag tror att det är viktigt att hitta samarbetspartner utanför rörelsen. Att vi fyra drar upp alkoholfrågan är så förutsägbart, säger Mona Örjes.

– Förutom övriga scoutrörelsen så har vi Friluftsfrämjandet. De har en verksamhet som ligger nära vår, säger Karin Wester.

– RFSL och RFSL-ungdom. Unga HBTQ-personer dricker mer och mår sämre. Det skulle vara jättekul om UNF och RFSL kunde göra något tillsammans. Alla politiska ungdomsförbund skulle annars vara drömmen, även om det är orealistiskt, säger Isabelle Benfalk.

– Det är så många vi skulle kunna samverka med kring alkohol och våld, inte minst de politiska partierna. Alla vill satsa på vård–skola–omsorg. Samtidigt låter man massor med pengar läcka ut för att folk slår varandra på käften. Något man faktiskt kan förhindra med en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik, säger Johnny Mostacero.

IOGT-NTO:s valkampanj heter Elefanten i rummet.

– I så många sammanhang är alkohol elefanten i rummet. Det som Mona berättar, om konferensen om våld mot barn där man inte nämner alkohol är bara ett exempel där man missar att prata om en av de viktigaste faktorerna bakom problemet. Det vill vi ändra på. Vi vill att man börjar prata om elefanten, säger Johnny Mostacero.

IOGT-NTO-rörelsen

IOGT-NTO verkar för att minska bruket av alkohol och narkotika, i Sverige och i andra länder.
Målgrupp: Personer över 25 år.
Antal medlemmar: 27 479.
Verksamhet: IOGT-NTO arbetar förebyggande såväl nationellt som internationellt samt stöttar och stärker personer som har, eller har haft, problem med alkohol och andra droger.

UNF Ungdomens nykterhetsförbund, utvecklar, förverkligar och driver idéer om ungas styrka och nykterhet.
Målgrupp: Unga mellan 13 och 25 år.
Antal medlemmar: 3 878.
Verksamhet: UNF arbetar utifrån fem verksamhets­områden som på olika sätt för organisationen, medlemmarna och samhället framåt i en nykter riktning: drogpolitik, förebyggande, globalt, organisatoriskt och socialt.

Junis IOGT-NTO:s junior­förbund, är barnens organisation som ordnar fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma.
Målgrupp: Barn och unga upp till 15 år.
Antal medlemmar: 11 982.
Verksamhet: Allt som barnen vill göra: se film, dansa, spela innebandy eller teater, pyssla, eller baka. Junis arrangerar också många läger varje år.

NSF Nykterhetsrörelsens scoutförbund, är en nykter scoutorganisation.
Målgrupp: Alla från 8 år och uppåt. Medlemmar i NSF kan utan extra kostnad även vara medlemmar i IOGT-NTO eller UNF.
Antal medlemmar: 4 474.
Verksamhet: Scouting, vilket kan innebära nästan vad som helst: filmkväll, paddling eller besök på tivoli, men baserat på scoutmetoden som består av sju delar: Scoutlag och scoutlöfte (att vara schyst), patrullsystemet (liten grupp), lära genom att göra, stödjande och lyssnande ledarskap,
symboler och ceremonier, friluftsliv samt lokalt och globalt samhällsengagemang.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»

Mer från Accent