IOGT-NTO

Folkhögskolor föreslår ny kursform

Turerna kring Arbetsförmedlingen har fått konsekvenser för landets folkhögskolor. Så även för IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare.

Tusentals anställda på Arbetsförmedlingen har sagts upp och ett hundratal kontor läggs ner på grund av myndighetens stora omorganisering.

Omorganiseringen har lett till att Arbetsförmedlingen stoppar anvisning av deltagare till bristyrkeskurser och har anvisat färre deltagare till etableringskurser.

Arbetsförmedlingen ansvarar för tre typer av placeringar på folkhögskolorna: etableringskurser, bristyrkeskurser, och studiemotiverande folkhögskolekurser, SMF.

Det är inte helt stopp på anvisningar, men arbetet har gått trögare under omorganisationen, vilket har drabbat oss till viss del, säger Mats Kempinsky, rektor på Tollare folkhögskola i Nacka öster om Stockholm.

På Tollare avslutades två bristyrkeskurser i maj 2019. Det handlar bland annat om en yrkesutbildning för elevstödjare samt en yrkesutbildning inom kök, bageri, café och hemservice.

Skolan har just nu tre etableringskurser igång, men med betydligt färre deltagare än tidigare år – det är ungefär två tredjedelar så många elever som de haft tidigare.

– Så det är inte noll, men det skulle kunna vara fler. Om minskningen beror på omorganiseringen eller på att det finns färre tänkbara deltagare vet jag inte. Kanske är det båda delar, säger Mats Kempinsky.

Den sensate tiden har en kritikstorm riktats mot regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna när det gäller reformen av Arbetsförmedlingen.

Enligt Januariöverenskommelsen ska myndigheten göras om i grunden. Beslutet skulle i praktiken innebära en privatisering som grundar sig på lagen om valfrihetssystem. Ombildningen skulle stå klar 2021, men nu skjuts reformen upp ett år.

Erik Wagner, ordförande i Tollares styrelse, deltog nyligen i rörelsefolkhögskolornas intresseorganisations, RIO, ordförandekonferens. Där diskuterades folkhögskolornas kurser med representanter från Utbildningsdepartementet.

RIO har nu föreslagit att man ska ersätta Studiemotiverande kurs och etableringskurserna, som hittills varit tillfälliga satsningar, med en helt ny kursform på folkhögskolorna: Studie- och yrkesförberedande folkhögskolekurs. Målgruppen skulle vara nyanlända, men även de som står långt ifrån arbete och studier.

Enligt Erik Wagner finns det svårigheter med detta, men han säger att folkhögskolorna gör ett fantastiskt arbete för denna målgrupp. Men anser att det behövs långsiktiga förutsättningar för att bli bättre.

”Vi hoppas att regeringen, både Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet, lyssnar in oss folkhögskolor och tittar på det arbete vi gör”, skriver han i ett mejl till Accent.

Tollares rektor Mats Kempinsky såg den den tv-sända presskonferensen där arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, meddelade regeringens beslut att skjuta på reformen.

– Hon pratade om att folkhögskolorna var fortsatt viktiga, och att vi hade viktiga avtal. Det tyckte jag lät bra. Men det är en bit kvar tills vi vet vad som händer, säger han.

Mats Kempinsky säger att de måste vänta och se om det kan bli något nytt avtal kring kurserna, som i så fall skulle gälla från nästa höst.

– Det hade varit bra om det kommit ett sådant avtal mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Innan dess kan vi som skola inte göra mycket mer än att avvakta.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer