Utbildning

Ny grundutbildning i ANDT på Tollare

En ny grundutbildning i ANDT-frågor, alkohol-, narkotika-, dopning- och tobak, startar i höst i samarbete mellan CAN och IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare.  

Målet med utbildningen är att nå ut och bredda kunskapen kring det förebyggande ANDT-arbetet till fler målgrupper i en kommun, så att det inte uppstår hålrum i kompetensen, enligt Charlotta Rehnman Wigstad, direktör på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Utbildningen har kommit till efter önskemål från CAN:s medlemsorganisationer, och som modell står den utbildning som Länsstyrelsen redan genomför tillsammans med CAN för lokala ANDT-samordnare.

– Denna utbildning kommer dock att vända sig till en annan målgrupp, som anställda eller förtroendevalda i civilsamhället som jobbar i anslutning till ANDT-frågor. Till exempel personer som arbetar inom kommunala verksamheter som berör ANDT-frågor, såsom fritidsverksamheter, fritidsgårdar, hälsoteam, kultur- och fritidsförvaltningar, skolor, socialtjänsten med flera, säger Charlotta Rehnman Wigstad.

Charlotta Rehnman Wigstad. Foto: Johan Svensson.

Kursen är en folkhögskolekurs på distans, på 25 procent av heltid. Omfattningen är 17 veckor, med två tillfällen, på tre dagar vardera, förlagda till Tollare folkhögskola i Stockholm. Föreläsningar på nätet kan också förekomma, och det är 15 personer som har möjlighet att gå utbildningen till hösten.

Tanken är att deltagarna ska få arbeta med hemuppgifter som är nära kopplade till deltagarnas dagliga arbete. Under utbildningen ska kursdeltagarna få grundläggande kunskaper om och förståelse för arbetet inom ANDT med utgångspunkt i både forskning och praktik.

– Områden som kommer att tas upp är bland annat det historiska perspektivet och politiken bakom ANDT-frågor, grunderna i statistik, med utgångspunkt i drogutvecklingen i Sverige, utvecklingen av ANDT-arbetet i Sverige, policyarbete, myndigheters ansvar och arbete inom ANDT samt, preventionsparadoxen och andra be­grepp, säger Charlotta Rehnman Wigstad.

Sista ansökningsdag för kursen är den 14 augusti.

Mer från Accent